Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
375zł

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Luty 2 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
mobbing

Cele i korzyści wynikające ze szkolenia: *Pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy o społecznych, psychologicznych, prawnych i etycznych aspektach mobbingu. *Nabycie umiejętności identyfikacji sytuacji mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w tym zakresie. *Zdobycie wiedzy o sposobach reagowania na mobbing i zachowaniach mobberów oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. *Doskonalenie kompetencji w efektywnym komunikowaniu się, budowaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery w środowisku pracy. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób czujących dyskomfort w pracy i życiu codziennym;…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

NOWELIZACJA PODATKU CIT w 2018 r.

Luty 6 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
fotolia_93998213_subscription_monthly_m-1024x731

Adresaci szkolenia: Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych; Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie podatku CIT Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Prowadzący szkolenie: Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

Wpisy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa oraz nowe zasady transportu odpadów

Luty 7 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
3785225324_1ef1b7c4e0_z

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane do przedstawicieli gmin, oraz podmiotów odbierających, zbierających i przetwarzających odpady komunalne. Kto będzie prowadzącym? Od wielu lat zajmuje się tematyką odpadów. Jest członkiem grupy roboczej działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowiska. Ponad 10 lat pracowała w inspekcji ochrony środowiska. Aktualnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim zajmując się szeroko pojętą gospodarką odpadami (naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, prowadzenie kontroli, wydawanie decyzji administracyjnych, weryfikacja sprawozdań, w tym dotyczących odpadów komunalnych, przygotowywanie planu gospodarki odpadami, udział w przygotowaniu kryteriów…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jsfp po zmianach prawnych.

Luty 12 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
Digital marketing on the tablet

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania i rozliczenia środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierowników jednostek sektora budżetowego, głównych księgowych, kierowników i członków komisji inwentaryzacyjnej oraz pracowników służb finansowo – księgowych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy. Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej – zmiany w ustawie o „jawności” życia publicznego

Luty 13 | 10:00 - 15:00
Warszawa Pankiewicza, Warszawa, Centrum Szkoleń, ul. Pankiewicza 3 mazowieckie + Google Map
dostep

Istota i zasady realizacji dostępu do informacji publicznej. Omówienie zmian jakie w obszarze dostępu do informacji publicznej wprowadzi ustawa o jawności życia publicznego. dostęp do informacji publicznej Kto będzie prowadzącym? Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

ARKUSZE ORGANIZACYJNE SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Luty 15 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
podreczniki

Cel szkolenia: – Zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2018/2019. – Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz nowelizacją Karty Nauczyciela i ich wpływ na tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół. – Zapoznanie z mechanizmami służącymi optymalizacji kosztów przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych. ADRESACI: Pracownicy d/s oświaty JST, dyrektorzy szkół i przedszkoli. PROWADZĄCY: Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję…

Dowiedz się więcej »
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Luty 19 | 09:00 - Luty 21 | 17:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Luty 19 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
550zł +VAT

Ochrona środowiska w urzędzie 2017/2018 – Kompendium obowiązków urzędów w zakresie ochrony środowiska

Luty 19 | 10:00 - 16:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
germ-2871773_640

Określone obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą nie tylko przedsiębiorców ale również urzędy. Należą do nich m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska za samochody służbowe, ewidencja odpadów czy raporty do KOBiZE. Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska to ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia przyprawiają o zawrót głowy nawet osoby biegłe w tej dziedzinie. Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Luty 21 | 10:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events