Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl Pobierz formularz
';

Nadchodzące Wydarzenia

Kwiecień 2018

PÓŁNOCNO-WSCHODNIA KONFERENCJA SAMORZĄDOWA w Białymstoku 5 KWIECIEŃ 2019r.

5 kwietnia 2018 | 09:00 - 5 kwietnia 2019 | 16:30
Białystok, Romualda Traugutta 3
Białystok,
+ Google Map

Cognitio-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. zaprasza na Północno-Wschodnia Konferencję Samorządową, które odbędzie się 25 stycznia w Białymstoku. Będzie to spotkanie łączące liderów samorządów z trzech województw. Konferencja obejmie aż 7 ścieżek tematycznych i będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy.

Dowiedz się więcej »

Listopad 2018

Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

8 listopada 2018 - 31 stycznia 2019
do uzgodnienia
8157673934_fa94429a3b_z

Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego: Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera. Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa; podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2019

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2018 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.

Styczeń 21
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
380zł + VAT
podreczniki

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie, zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie zasad poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz poprawnego wykazywania danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sprawozdaniach sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych zarówno państwowe jak też samorządowe.   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w  zakresie  szczegółowej analizy rzetelności wykazywanych treści ekonomicznych w księgach rachunkowych oraz zasad obowiązujących w wykazywaniu danych w sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z…

Dowiedz się więcej »

Gospodarka magazynowa – Gdańsk

Styczeń 21
Gdański Park Naukowo – Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3
Gdańsk, pomorskie 80-172 Polska
360zł +VAT
gospodarka-magazynowa

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności  w zakresie nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej. Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: Warsztat szkoleniowy Wykład Gra symulacyjna Praca zespołowa Konsultacje indywidualne Analiza studiów przypadków Dyskusja nad osiągniętymi wynikami Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i wykorzystania potencjału pracowników. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz…

Dowiedz się więcej »

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków ZUS – od 01.01.2019

Styczeń 21 | 10:00 - 15:00
Lublin, Ośrodek Szkoleniowy KURSOR, ul. Narutowicza 62
Lublin,
+ Google Map
350zł (+VAT)

  Prowadzący Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami,…

Dowiedz się więcej »

Zarządzanie zapasami

Styczeń 22
Gdański Park Naukowo – Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3
Gdańsk, pomorskie 80-172 Polska
360zł +VAT
magazyn-2

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kluczowych elementów związanych z wdrożeniem skutecznego zarządzania procesami zakupowymi i budowania strategicznych relacji biznesowych z kooperantami i dostawcami poprzez właściwe zarządzanie zapasami. METODYKA SZKOLENIA: Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: • Warsztat szkoleniowy • Wykład • Gra symulacyjna • Praca zespołowa • Konsultacje indywidualne • Analiza studiów przypadków • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera,…

Dowiedz się więcej »

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

Styczeń 22 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
345(+VAT)
field-of-rapeseeds-331571_640

W materiałach będą: 1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony 2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia 3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości 4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków 5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu. 6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania. 7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy. 8. wór wniosku o wydanie zezwolenia 9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością 10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i…

Dowiedz się więcej »

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Styczeń 23 | 09:00 - 17:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
380(+VAT)
beach-394503_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Styczeń 24 | 09:00 - 17:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
380(+VAT)
sprout-1147803_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »

Podsumowanie zmian w prawie pracy 2018/2019

Styczeń 24 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
340+VAT
legal-1302034_640

  Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych.   Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz