Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Czerwiec 2018
390zł + VAT

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a działalność inwestycyjna- interpretacja najnowszych przepisów

Czerwiec 25 | 10:00 - 15:00
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13
WARSZAWA, Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rodzinny wywiad środowiskowy według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego

Czerwiec 25 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Korzyści z udziału w szkoleniu: -  pogłębienie z zakresu regulacji dotyczących wywiadu środowiskowego  wynikających z  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r, poz. 1769 z  późn. zm. ) -  pogłębienie  wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wywiadu u osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +), stałych form pomocy społecznej, - podniesienie poziomu wiedzy w…

Dowiedz się więcej »
370zł (+VAT)

Archiwum Zakładowe: rozporządzenie RODO, nowa ustawa ODO, zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.

Czerwiec 26 | 08:00 - 17:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
3985286406_3dfafafb52

Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.   Prowadzący: Absolwentka studiów licencjackich (pierwsza specjalizacja nauczycielska, druga archiwalna) i magisterskich (specjalizacja archiwalna i zarządzanie dokumentacją) na kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim, studiów licencjackich (specjalizacja Socjologia ogólna) na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Śląskim i studiów magisterskich (specjalizacja Kryminalistyka i techniki śledcze), kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doktorantka w Instytucie…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rodzinny wywiad środowiskowy według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego

Czerwiec 26 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
asystent

Adresaci: Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Korzyści z udziału w szkoleniu: –  pogłębienie z zakresu regulacji dotyczących wywiadu środowiskowego  wynikających z  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r, poz. 1769 z  późn. zm. ) –  pogłębienie  wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wywiadu u osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +), stałych form pomocy społecznej, – podniesienie poziomu wiedzy w…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Kwalifikowalność wydatków oraz rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Czerwiec 27 | 10:00 - 16:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
Laundry money

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Czerwiec 28 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
395zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Czerwiec 29 | 09:00 - 15:00
Centrum Szkoleniowe Cosinus, ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map
abi

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Czerwiec 29 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
Lipiec 2018
365zł (+VAT)

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich oraz pozostałe konsekwencje nowelizacji ustawy: Prawo łowieckie dla funkcjonowania administracji samorządowej

Lipiec 3 | 10:00 - 15:00
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13
WARSZAWA, Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Adresatami szkolenia są: pracownicy wydziałów odpowiedzialnych za ochronę środowiska w urzędach gmin oraz starostw; pracownicy Polskiego Związku Łowieckiego Sylwetka prowadzącego: Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji o tematyce dotyczącej prawa wodnego, doktorant na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie, doświadczony trener oraz wykładowca. Program szkolenia: "Nowe zasady szacowania szkód łowieckich oraz pozostałe konsekwencje nowelizacji ustawy: Prawo łowieckie dla funkcjonowania administracji samorządowej." Nowelizacje ustawy Prawo łowieckie z 22 czerwca 2016 r. oraz z…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Kwalifikowalność wydatków oraz rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Lipiec 4 | 10:00 - 16:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
money-1255667_640

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events