Projekty zrealizowane

1. Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie

2. Aktywna integracja szansą na sukces

3. Integracja szansą rozwoju

4. Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne w subregionie suwalskim

5. Przez integrację do sukcesu

6. Aktywna integracja i praca szansa na sukces

7. POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

8. Mój własny biznes

9. Integracja-Praca-Sukces

10. Aktywizacja, integracja, praca

11. Aktywni społecznie, zintegrowani, pracujący

12. Aktywne włączenie z myślą o pracy

13. Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw

14. Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego

15. RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

16. Własny BIZNES gwarancją sukcesu

17. Pewny sukces z aktywną integracją

18. Energicznie w lepszą przyszłość

19. AKTYWNIE  w lepszą przyszłość

20. NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego

21. NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Łomża, łomżyński, kolneński, zambrowski

22. NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego

23. Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska

24. Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

25. Aktywność i integracja skuteczną drogą do zatrudnienia

26. Pełni zapału w lepszą przyszłość

27. Pozytywnie ku lepszej przyszłości

28. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim

29. Wsparcie ku lepszej przyszłości

30. Razem ku lepszej przyszłości

31. Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Kraina Mlekiem Płynąca

32. Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska

33. Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski

34. Z nową energią w lepszą przyszłość w LGD Szlak Tatarski 

35. Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”

36. Czas na staż – czas na pracę!

37. Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia “Sąsiedzi”

38. Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański

39. DRUGA SZANSA – program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska

40. Nowa szansa na rynku pracy LGD Fundusz Biebrzański

41. RAZEM w stronę pracy

42. Klub aktywnego seniora w subregionie suwalskim

Ułatwienia dostępu