Zrealizowane

1. “Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie”

2. “Aktywna integracja szansą na sukces”

3. “Integracja szansą rozwoju”

4. „Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne w subregionie suwalskim”

5. „Przez integrację do sukcesu”

6. “Aktywna integracja i praca szansa na sukces”

7. „POZYTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

8. “Mój własny biznes”

9. “Integracja-Praca-Sukces”

10. “Aktywizacja, integracja, praca”

11. “Aktywni społecznie, zintegrowani, pracujący”

12. “Aktywne włączenie z myślą o pracy”

13. “Aktywny krok w stronę lepszych perspektyw”

14. Aktywizacja zawodowa osób młodych z subregionu suwalskiego”

15. “RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

16. “Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

17. “Pewny sukces z aktywną integracją”

18. “Energicznie w lepszą przyszłość”

19. AKTYWNIE  w lepszą przyszłość”

20. “NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego”

21. „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Łomża, łomżyński, kolneński, zambrowski”

22. “NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”

23. “Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska”