W realizacji

1. “Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

2. “Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska”

3.“Pewny sukces z aktywną integracją”

4.“Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

5. “Energicznie w lepszą przyszłość”

6. AKTYWNIE  w lepszą przyszłość”

7.“Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”

8. “Czas na staż – czas na pracę !”

9. “Aktywność i integracja skuteczną drogą do zatrudnienia”

10. “Pełni zapału w lepszą przyszłość”

11. “NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego”

12. „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Łomża, łomżyński, kolneński, zambrowski”

13. “Pozytywnie ku lepszej przyszłości”

14. “NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”

15. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim

16. Wsparcie ku lepszej przyszłości

17. Razem ku lepszej przyszłości

18. Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Kraina Mlekiem Płynąca

19.  Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska