W realizacji

1. “Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska”

2.“Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

3.“Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”

4. “Czas na staż – czas na pracę !”

5. “Aktywność i integracja skuteczną drogą do zatrudnienia”

6. “Pełni zapału w lepszą przyszłość”

7. “NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego”

8. „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Łomża, łomżyński, kolneński, zambrowski”

9. “Pozytywnie ku lepszej przyszłości”

10. “NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”

11. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim

12. Wsparcie ku lepszej przyszłości

13. Razem ku lepszej przyszłości

14. Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Kraina Mlekiem Płynąca

15.  Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska

16. Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania “Sąsiedzi”

17. Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski