Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE

Maj 16 | 10:00 - 16:00

| 395zł (+VAT)
law-1991004_640
 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach resortowych po 1.01.2019 r.
  2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  3. Narodowy zasób archiwalny
  4. Państwowy zasób archiwalny
  5. Niepaństwowy zasób archiwalny
  6. Państwowa sieć archiwalna
  7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
  8. Formy ochrony prawnej
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
  2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
  3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
  4. Dokumentacja jawna i niejawna
  5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 • Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
 1. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w podmiocie
  1. Tradycyjny obieg dokumentacji
  2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
  3. Systemy kancelaryjne
  4. Instrukcja kancelaryjna
  5. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
 3. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  a) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  b) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
  c) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  d) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
  e) Wyposażenie archiwum zakładowego
  f) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  g) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  h) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  i) Udostępnianie dokumentacji
  j) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  k) Konserwacja akt
  l) Przekazywane akt do archiwum państwowego
 4. m) kontrola archiwum zakładowego
 5. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym
 6. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac

4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Maj 16
Czas:
10:00 - 16:00
Koszt:
395zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13, WARSZAWA
Warszawa, Polska
+ Google Map

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz