Uzyskaliśmy certyfikat SUS 2.0 uprawniający do korzystania z dofinansowania EFS!

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 19 czerwca 2017 roku przeszliśmy audit, w wyniku którego otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający skuteczne wdrożenie wymagań standardu SUS 2.0. Mogą Nas Państwo znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dzięki czemu możemy świadczyć usługi dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Innymi słowy, decydując się na skorzystanie z naszych usług szkoleniowych, otrzymują Państwo:

  • możliwość ubiegania się o dofinansowanie z EFS, poprzez Bazę Usług Rozwojowych PARP (BUR),
  • sprawdzonego dostawcę usług szkoleniowych, spełniającego najwyższe standardy – SUS 2.0, wyróżniającego się wieloma rekomendacjami od usatysfakcjonowanych klientów.

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0 to unikatowe rozwiązanie na polskim rynku firm szkoleniowych, które:

  • nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług,
  • odnosi się do efektów uczenia się i rozwoju oraz osiąganych wyników, jednocześnie zachowując dowolność praktyk służących ich osiąganiu,
  • skupia się na odpowiednim doborze kadry zapewniającej właściwą realizację usług,
  • nastawiony jest na sposób zarządzania firmą, kompetencje kadry odpowiedzialnej za realizację usług oraz sam proces świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych,
  • zorientowany jest na klienta, pokazując jakie praktyki firmy szkoleniowej prowadzą do zamierzonych rezultatów i zapewniają wysoką jakość wykonania usług.

 

 

 

Ułatwienia dostępu