Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia List Navigation

Luty 2018
355zł (+VAT)

Szkolne prawo pracy

Luty 19 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
prawo-pracy-po-zmianach-szkolenie

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie obowiązujących w ww. zakresie regulacji prawnych i zagadnień związanych ze szkolnym prawem pracy. Omówione zostaną zagadnienia związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników w szkołach, zmianami stosunku pracy, czasem pracy. Osoba uczestnicząca w szkoleniu uzyska w szczególności wiedzę dotyczącą  nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, ustalenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela, awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, czasu pracy nauczyciela, świadczeń i uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym zasady ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego Do kogo skierowane jest szkolenie?…

Dowiedz się więcej »
550zł +VAT

Dostęp do informacji publicznej

Luty 20 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
keyboard-824317_640

ADRESACI : Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej, instytucji publicznych zajmujących się udostępnianiem informacji publicznej. PROWADZĄCY : Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą…

Dowiedz się więcej »
730zł (+VAT)

Asystentura rodziny – problemy i wyzwania 2-DNIOWE WARSZTATY

Luty 22 | 10:00 - Luty 23 | 15:00
Poznań, Budynek Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

DWUDNIOWE WARSZTATY DLA ASYSTENTÓW RODZINY- PROBLEMY I WYZWANIA  Prowadzącym szkolenie jest kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od maja 2014 roku pełni również funkcję prezesa stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”. Działa aktywnie w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Cele szkolenia: Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu asystowania w życiu i funkcjonowaniu asystenta w rodzinie wieloproblemowej. Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Podnoszenie kwalifikacji Rozwój zawodowy. Program szkolenia: – rola asystenta rodziny w funkcjonowaniu rodziny wieloproblemowej,…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

KARTA NAUCZYCIELA PO 1 STYCZNIA 2018 ROKU – zmiany w ustawie

Luty 23 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
szkola

Cel szkolenia: Poinformowanie uczestników o zmianach w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku, wprowadzonymi ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Korzyści ze szkolenia: Nabycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku oraz zaplanowanie ich wdrażania w życie. Adresaci szkolenia: Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych. Prowadzący: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Renta planistyczna i opłata adiacencka – praktyka

Luty 23 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności urzędów gmin i miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Iwo Fisz - radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – praktyczne przygotowanie do RODO od maja 2018 r.

Luty 28 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
binary-2326144_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO? Jak przygotować się do kontroli? Cel? Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie…

Dowiedz się więcej »
Marzec 2018
355zł (+VAT)

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH W 2018 R.

Marzec 1 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
stocksnap_ku273l0wtw

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2018 r. Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami Korzyści dla uczestników: Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF. Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów…

Dowiedz się więcej »
355zł

Marzec 1 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
mobbing

Cele i korzyści wynikające ze szkolenia: *Pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy o społecznych, psychologicznych, prawnych i etycznych aspektach mobbingu. *Nabycie umiejętności identyfikacji sytuacji mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w tym zakresie. *Zdobycie wiedzy o sposobach reagowania na mobbing i zachowaniach mobberów oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji. *Doskonalenie kompetencji w efektywnym komunikowaniu się, budowaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery w środowisku pracy. Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób czujących dyskomfort w pracy i życiu codziennym;…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Marzec 12 | 10:00 - 15:00
Poznań, Budynek Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Zawieranie umów dzierżawy najmu nieruchomości i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Zarządzanie drogami wewnętrznymi.

Marzec 27 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
trudny-klient

Wzory i przykłady. Prowadzący: Dariusz Matuk – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny – od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) – wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. W codziennej pracy zajmuje się między innymi kwestiami prawnymi związanymi z obowiązkami gmin dotyczącymi ochrony zwierząt. Program: 1. Pojęcie…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events