Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

RODO – ważne zmiany dla sektora publicznego

27 czerwca 2019 | 10:00 - 15:00

| 410zł +VAT

Już 05 maja 2019 roku wchodzą w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, w tym kilkadziesiąt stosowanych w codziennej pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie pomaga usystematyzować oraz wdrożyć niezbędne zmiany i w konsekwencji uniknąć wysokich kar za niewłaściwe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników samorządowych, którzy w swojej codziennej pracy stosują ustawy objęte programem szkolenia.

Opis szkolenia:

1. Ochrona danych osobowych – zmiany w ustawie

2. Postępowanie
2.1. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego
2.2. Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2.3. Zmiany w ordynacji podatkowej

3. Sprawy pracownicze
3.1. Zmiany w Kodeksie pracy
3.2. Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
3.3. Zmiany w przepisach o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
3.4. Monitoring

4. Przedsiębiorca-konsument
4.1. Zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
4.2. Zmiany w przepisach o informacji gospodarczej
4.3. Zmiany w ustawie o prawach konsumenta
4.4. Zmiany w prawie telekomunikacyjnym
4.5. Zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4.6. Zmiany w prawie zamówień publicznych

5. Pomoc społeczna
5.1. Zmiany dot. zatrudnienia socjalnego
5.2. Zmiany w świadczeniach rodzinnych
5.3. Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
5.4. Zmiany w ustawie o pomoc społeczna

6. Ludność
6.1. Zmiany w prawie o aktach stanu cywilnego
6.2. Zmiany w przepisach o zmianie imienia i nazwiska
6.3. Zmiany w ustawie o dowodach osobistych
6.4. Zmiany w ewidencji ludności

7. Nieruchomości i budownictwo
7.1. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
7.2. Zmiany w ustawie prawi geodezyjne i kartograficzne
7.3. Zmiany w ustawie o drogach publicznych
7.4. Zmiany w prawie budowlanym

8. Zadania
8.1. Zmiany w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
8.2. Czystość i porządek w gminach
8.3. Zmiany w ustawie o odpadach
8.4. Zmiany w ustawie o rewitalizacji
8.5. Przeciwdziałanie przemocy i wychowanie w trzeźwości
8.6. Zmiany w informatyzacji

9. Terminy wejścia w życie zmian

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku, wydawca, autor ponad 1.000 publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i gospodarczego. Ekspert prawny przy organach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, instytucji sektora publicznego oraz transakcji handlowych (umowy, kontrakty).

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
27 czerwca 2019
Godzina:
10:00 - 15:00
Koszt:
410zł +VAT
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce wydarzenia

Katowice
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,

Organizator

COGNITIO s.c.
Phone
508 753 744, 507 448 475
Zobacz witrynę: Organizator

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ułatwienia dostępu