Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Rewolucyjne zmiany VAT w JST i ich jednostkach w 2019 r.

19 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00

| 410zł + VAT

Trener:

 • Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych, wzbogacał poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych we współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w podatku VAT oraz podatku od nieruchomości.
 • Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek.
 • Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych.
 • Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych. Specjalizuje się w szkoleniach realizowanych na rzecz samorządów terytorialnych oraz instytucji publicznych.
 • Od wielu miesięcy prowadzi szkolenia realizowane na rzecz gmin, powiatów oraz ich jednostek i zakładów budżetowych z zakresu zmian w podatku VAT.
 • Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń zarówno w temacie obowiązku stosowania tzw. prewspółczynnika przez podmioty i instytucje publiczne jak i w zakresie centralizacji rozliczeń podatkowych gmin na gruncie podatku VAT.
 • Na stałe współpracuje m.in. z miesięcznikiem Prawo Finansów Publicznych gdzie ukazują się jego artykuły dotyczące zobowiązań podatkowych oraz gdzie udziela odpowiedzi na pytania samorządowców
  z zakresu zagadnień dotyczących prewspółczynnika i centralizacji.
 • W nr 2/2016 Prawa Finansów Publicznych, opublikował interesujący artykuł poświęcony centralizacji rozliczeń podatkowych gmin w zakresie podatku VAT.

Program:

I. Split payment

Zasady ogólne

 1. Geneza wprowadzenia systemu podzielonej płatności – split payment
 2. Cel i założenia mechanizmu split payment
 3. Podstawa prawna wprowadzenia systemu podzielonej płatności – split payment
 4. Mechanizm funkcjonowania zasad rozliczeń
 5. Warunki stosowania mechanizmu split payment
 6. Zakres przedmiotowy mechanizmu (jakich dotyczy płatności)
 7. Fakultatywność wyboru płatności w trybie split payment.

Przygotowanie podatnika do stosowania split payment

 1. Strategia stosowania split payment – analiza wpływu na płynność finansową
 2. Zasady „znakowania” kontrahentów w systemach komputerowych podatnika dla celów split payment
 3. Rachunki bankowe w procedurze split payment (czy negocjować umowy z bankami ?)
 4. Komunikat przelewu
 5. Zasady podziału transakcji oraz sposób realizacji płatności
 6. Przelewy grupowe a split payment.
 7. Dostosowanie systemów komputerowych podatnika do infrastruktury bankowej split payment – zasilanie plików bankowych.

Praktyczne aspekty stosowania mechanizmu split payment

 1. Czy mechanizm split payment wpłynie na zasady wystawiania faktur VAT?
 2. Rozliczenia faktoringowe a split payment
 3. Rachunki powiernicze
 4. Rozliczenie faktur częściowych
 5. Zapłata zaliczki a split payment
 6. Odwrotne obciążenia a split payment.
 7. Split payment w przypadku faktury mieszanej, wystawionej na prace projektowe (VAT) oraz roboty budowlane (odwrotne obciążenie)
 8. Korygowanie faktur VAT w trybie split payment
 9. Czy wyciągi bankowe z rachunku rozliczeniowego, będą podstawą do księgowania transakcji na rachunku VAT
 10. Zasady kontroli salda na rachunku VAT

Konsekwencje stosowania split payment

 1. Odpowiedzialność osób trzecich
 2. Ograniczenia umowne oraz potrącenia należności wzajemnych a split payment
 3. Zasady uznawania rachunku VAT
 4. Przeznaczenie środków na rachunku VAT
 5. Możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT na inne cele

Ustawowe zachęty do stosowania split payment

 1. Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności
 2. Ograniczenie odpowiedzialności solidarnej
 3. Wyłączenie stawek sankcyjnych VAT
 4. Przesuniecie terminu płatności podatku VAT
 5. Nowe zasady zwrotu podatku VAT
 6. Pozostałe konsekwencje split payment

Pozostałe zagadnienia

 1. Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego
 2. Zagrożenia – ryzyko spadku obrotów
 3. Zmiany w innych ustawach.
 4. Czy split payment zastąpi odwrotne obciążenie w branży budowlanej.

 II. Pozostałe zmiany w podatku VAT

 1. Obowiązek JPK VAT dla wszystkich podatników VAT
 2. Obowiązek przesyłania na wezwanie organu podatkowego, wszystkich struktur logicznych JPK
 3. Ewidencja VAT w formie elektronicznej
 4. Obowiązkowe przesyłanie deklaracji VAT w formie elektronicznej
 5. Rozszerzenie zakresu obowiązkowej fiskalizacji (kasy fiskalne)
 6. Należyta staranność – Metodyka kontroli

– Obowiązek stosowania należytej staranności

– Kryteria formalne

– Kryteria transakcyjne

– Nowy kontrahent

– Stały kontrahent

 1. Wykaz podmiotów VAT czynnych
 2. Pierwsze zasiedlenie (wyrok TS UE)
 3. Modyfikacja zasad zwrotu podatku
 4. Zmiany w uldze na złe długi.
 5. Bezpodstawne wzbogacenia – odmowa zwrotu VAT
 6. Wykreślanie i przywracanie podatników VAT
 7. Zmiany w pakiecie paliwowym
 8. Sankcje VAT
 9. Rozszerzenie zakresu ograniczenia zwolnienia podmiotowego
 10. Kasy fiskalne „on – line”
 11. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów – implementacja Dyrektywy UE
 12. Planowane zmiany w terminach zwrotu podatku VAT
 13. Planowane zmiany w zakresie stawek VAT

III. Roczna korekta deklaracji VAT

 1. Podstawa prawna korekty rozliczeń podatku VAT na podstawie tzw. współczynnika

– Zasady liczenia proporcji

– Wyłączenia przy liczeniu proporcji

– Zmiana wykorzystania nieruchomości

– Korekta w przypadku pojazdów samochodowych

– Korekta roczna – zasady ogólne

– Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– Moment oraz forma dokonania korekty

– Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna

 1. Korekta roczna podatku naliczonego VAT za roku 2017 w gminach oraz w pozostałych podmiotach sektora publicznego (prewspółczynnik).

– Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika

– Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej

– Stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych

– Jak przygotować się do korekty rocznej?

– Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku.

– Wpływ przepisów przejściowych na zakres korekty.

– Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu -15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
19 kwietnia 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
410zł + VAT
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

Lublin
Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz