Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Błędy, uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej

16 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00

| 390zł (+VAT)

Cel szkolenia – praktyczne przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu Kpa oraz instrukcji kancelaryjnej  ,co potwierdzają wyniki kontroli prowadzonych przez nadzór wojewody,NIK ,kontrole wewnętrzne,a także uchylane decyzje administracyjne przez organy II instancji

 

Adresaci – pracownicy administracji samorządowej,rządowej,

                  jednostek organizacyjnych prowadzący

                  dokumentacje spraw administracyjnych,

                  przygotowujący decyzje administracyjne

                  a także stanowiska kierownicze  sprawujące nadzór

                  funkcjonalny nad tymi zagadnieniami

 

Szkolenie prowadzone  metodą warsztatową,praktyczne omawianie zaproponowanych zagadnień

W wyniku   realizacji   programu szkolenia łatwiej będzie eliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

 

Wykładowca  Teresa Kustra-prawnik praktyk.Doświadczenie

w pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej.

Szkolenia prowadzi w ośrodkach szkoleniowych oraz bezpośrednio w urzędach od kilkunastu lat.Trener-wykładowca

Przy realizacji programów z funduszy europejskich.

 

P r o g r a m

I.Kodeks Postępowania Administracyjnego

1.Naruszanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego

   – czynnego  udziału  stron

   – dochodzenia prawdy obiektywnej

   – szybkośći  postępowania – terminy,przedłużanie

   – pisemności

2.Wszczęcie postępowania.Udział strony.Pełnomocnicy.

3.Prowadzenie postępowania

4.Decyzja administracyjna

   – umorzenie postępowania

  –  elementy decyzji ze szczególnym uwzględnieniem

     uzasadnienia

  – błędy pisarskie,rachunkowe,oczywiste omyłki

5.Doręczenia w postępowaniu  administracyjnym

6.Tworzenie prawidłowej dokumentacji sprawy

    administracyjnej – protokoły,notatki,adnotacje,metryka

    sprawy

 

II Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt

   1.Nadzór ogólny oraz bieżący nad wykonywaniem

      czynności kancelaryjnych

   2.Przyjmowanie i obieg korespondencji

      – przyjmowanie podań do protokołu

      – rejestracja w obiegu tradycyjnym

      – rejestracja w  systemie elektronicznym

  3.Dekretacja korespondencji przez przełożonych

  4.Rejestracja spraw na stanowiskach pracy

     – prowadzenie spisów spraw i rejestrów

     – znakowanie spraw zgodnie w jrwa

  5.Omówienie najczęściej popełnianych błędów

      podczas stosowania jrwa przez  pracowników

  6.Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

  7.Zasady korespondencji urzędowej.

 

Informacje organizacyjne:

1. przy min. 2 osobach z jednej organizacji udzielamy rabatu – 20  zł/osoba.

2. cena zawiera zapewnienie materiałów szkoleniowych, przerwy kawowej, lunch oraz materiałów piśmienniczych.

3. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
16 kwietnia 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
390zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Olsztyn
ul. Plac Jedności Słowiańskiej 1
Olsztyn, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz