Cognitio Nadchodzące Wydarzenia | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Lubelskie

Wydarzenia List Navigation

Sierpień 2018
355zł + VAT

Zawieranie umów dzierżawy najmu nieruchomości i zasady sporządzania umów. Bezumowne korzystanie z nieruchomości. Roszczenia. Zarządzanie drogami wewnętrznymi. Wzory i przykłady.

Sierpień 29 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
banners-96967_640

Prowadzący: etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z  zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z  ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych. Prowadzi szkolenia zawodowe dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego, wykładowca z zakresu prawa administracyjnego i  postępowania administracyjnego w szkoleniu aplikantów radcowskich. w latach 1998-2004 wykładowca i…

Dowiedz się więcej »
Wrzesień 2018
420zł (+VAT)

Błędy, uchybienia i nieprawidłowości w stosowaniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej

Wrzesień 11 | 10:00 - 15:00
Radom, Hotel PONIATOWSKI***, ul. Poniatowskiego 4,
Radom,
+ Google Map
images

Cel szkolenia – praktyczne przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w stosowaniu Kpa oraz instrukcji kancelaryjnej, co potwierdzają wyniki kontroli prowadzonych przez nadzór wojewody,NIK ,kontrole wewnętrzne,a także uchylane decyzje administracyjne przez organy II instancji Adresaci – pracownicy administracji samorządowej,rządowej, jednostek organizacyjnych prowadzący dokumentacje spraw administracyjnych, przygotowujący decyzje administracyjne a także stanowiska kierownicze  sprawujące nadzór funkcjonalny nad tymi zagadnieniami Szkolenie prowadzone  metodą warsztatową,praktyczne omawianie zaproponowanych zagadnień. W wyniku   realizacji   programu szkolenia łatwiej będzie eliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.   Wykładowca: -…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Nowelizacja Karty Nauczyciela od września 2018r.

Wrzesień 18 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
school-2648668_640

Adresaci Dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących i dotujących (JST). Korzyści z udziału Uczestnicy szkolenia otrzymają zastrzyk wiedzy na temat  zmian w karcie nauczyciela. Cele Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019. Prowadzący: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w…

Dowiedz się więcej »
450zł (+VAT)

Problemy w rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

Wrzesień 20 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

Prowadzący szkolenie: absolwent  SGH, praktyk rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia dla jednostek sektora finansów publicznych (kierownictwa i służb finansowo – księgowych) w różnych formach szkoleniowych, wykładowca na wyższych uczelniach (studia podyplomowe dla audytorów, przedmiot zajęć:  rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach centralnych, obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.   Program: Znaczenie własnych regulacji wewnętrznych, poświadczających dopełnienie obowiązku należytej staranności w…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

JAK SPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ I ZREALIZOWAĆ INWESTYCJE MIESZKANIOWE PO ZMIANACH PRZEPISÓW? Procedury zwykłe i specjalne (specustawa mieszkaniowa oraz ustawa o rewitalizacji)

Wrzesień 24 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
construction-2578410_640

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele gmin i jednostek pomocniczych oraz starostw i urzędów wojewódzkich, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów itp. deweloperzy, inwestorzy prywatni i instytucjonalni. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Kto sprawnie, skutecznie oraz w jakim trybie może zrealizować inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące (drogowe i infrastrukturalne) z wykorzystaniem przepisów ustawy o „ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o rewitalizacji, prawa budowlanego na tle znowelizowanego KPA? Uczestnicy otrzymają schemat…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events