Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

  • To event minęło.

Rola rady w zarządzaniu gminą

16 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00

| 370zł +VAT

Cele szkolenia:
Przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym):
• istoty i znaczenia samorządności w Polsce;
• ustroju i organizacji samorządu terytorialnego;
• obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa oraz
zmian obowiązujących od kadencji 2018-2023;
• podstaw organizacji prac rady;
• relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem).

Szkolenie skierowane jest do:
• Radnych gmin;
• Radnych powiatów;
• Sekretarzy gmin i powiatów/pracowników biura rady.
Program:
I. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce – wprowadzenie.
• Władza lokalna w Polsce (krótki zarys historyczny, charakterystyka każdego z szczebli
jednostek samorządu terytorialnego, przywołanie podstawowych aktów prawnych w zakresie
samorządu terytorialnego m.in. ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie
powiatowym, ustawa o samorządzie wojewódzkim wraz z omówieniem zmian
obowiązujących od kadencji 2018 – 2023 oraz Europejska Karta Samorządu Terytorialnego).
II. Prawa, obowiązki i uprawnienia radnego w świetle przepisów prawa samorządowego:
• Udział radnego w pracach rady, komisji i innych podmiotów (obowiązki przewodniczącego
rady, zastępców i przewodniczących komisji);
• Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej;
• Przepisy antykorupcyjne;
• Ochrona praw pracowniczych radnego;
• Odpowiedzialność karna radnego;
• Odpowiedzialność etyczna radnego – kodeks etyki radnego;
• Obowiązki informacyjne radnych (zasady wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich
analizy, odpowiedzialność za niezłożenie oświadczeń majątkowych lub złożenie ich po
wyznaczonym przez prawo terminie, odpowiedzialność za treść oświadczeń);
• odpowiedzialność społeczna radnego (utrzymywanie więzi z mieszkańcami).
III. Najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych:
• Wydłużenie czasu kadencji;
• Pozycja władzy wykonawczej względem organu uchwałodawczego (coroczna debata o stanie
samorządu);
• Przewodniczący rady zwierzchnikiem;
• Powołanie nowej komisji organu stanowiącego;
• Uprawnienia kontrolne radnych;
• Budżet obywatelski formą konsultacji z mieszkańcami;
• Ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych;
• Ustawowe określenie minimalnej ilości liczebności klubów radnych;
• Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez
przewodniczącego klubu radnych;
• Inicjatywa uchwałodawcza;
• Oświadczenie o poparciu zarządu województwa;
• Bez wójta we władzach zarządzających;
• Przewodniczący komisji rewizyjnej w samorządzie województwa z opozycji;
• Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików;
• Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań;
• Ograniczenia dla osób „pozostających we wspólnym pożyciu” z radnymi gmin.
IV. Organ uchwałodawczy – Rada Gminy:
• Struktura wewnętrzna i wzajemne relacje organów rady;
• Organizacja i planowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad przez przewodniczącego (status
prawny i zadania przewodniczącego rady, planowanie pracy rady);
• Sesje rady (podstawowe zasady procedury uchwałodawczej, pułapki procedury
uchwałodawczej, inicjatywa uchwałodawcza, zabieranie głosu, głosowanie, specyfika
procedury budżetowej i absolutoryjnej);
• Funkcja kontrolna rady gminy (zasady, tryb i kryteria przeprowadzania kontroli; rola
i znaczenie komisji rewizyjnej, rozpatrywanie skarg);
• Planowanie i organizacja prac komisji rady i klubów radnych;
• Odpowiedzialność władzy wykonawczej przed radą gminy/powiatu – zakres;
• Biuro Rady – zasady organizacji, zadania i rola.
V. Ustawa o finansach publicznych (finanse samorządowe, procedura uchwalania budżetu):
• Budżet a budżet zadaniowy;
• Źródła finansowania zadań w samorządzie terytorialnym;
• Procedura uchwalania budżetu;
• Planowanie budżetu zadaniowego;
• Monitorowanie i sprawozdawczość finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.
VI. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
VII. Dyskusje, wymiana doświadczeń, poglądów.
Standard szkolenia:
• program szkolenia dostosowany do indywidualnych oczekiwań uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Szczegóły

Data:
16 kwietnia 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
370zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Poznań
BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz