Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Czerwiec 2018
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Czerwiec 21 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Sylwetka prowadzącego: Prawnik w Kancelarii Radcy Prawnego, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji o tematyce dotyczącej prawa wodnego, doktorant na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie, doświadczony trener oraz…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

Zasady naliczania oraz rola opłaty skarbowej w postępowaniu administracyjnym.

Czerwiec 21 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
money-1255667_640

Adresaci: Pracownicy wydający pozwolenia, zezwolenia i koncesje, pracownicy wydziałów dot. podatków i opłat, a także egzekucji administracyjnej. Trener: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Program: 1. Zakres przedmiotowy ustawy. 2. Dokumenty oraz czynności podlegające opłacie skarbowej. 3. Charakter prawny opłaty skarbowej. 4. Przedmiotowe…

Dowiedz się więcej »
370zł (+VAT)

Archiwum Zakładowe: rozporządzenie RODO, nowa ustawa ODO, zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.

Czerwiec 22 | 08:00 - 17:00
Kraków, Centrum Szkoleń, ul. Stradomska 1
Kraków,
+ Google Map
leaves-374246_640

Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.   Prowadzący: Absolwentka studiów licencjackich (pierwsza specjalizacja nauczycielska, druga archiwalna) i magisterskich (specjalizacja archiwalna i zarządzanie dokumentacją) na kierunku Historia na Uniwersytecie Śląskim, studiów licencjackich (specjalizacja Socjologia ogólna) na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Śląskim i studiów magisterskich (specjalizacja Kryminalistyka i techniki śledcze), kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Doktorantka w Instytucie…

Dowiedz się więcej »
385zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Czerwiec 22 | 09:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
abi

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
385zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Czerwiec 22 | 09:00 - 16:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
sure-538715_640

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

Czerwiec 22 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
building-2762237_640

Do kogo skierowane? Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do starostów oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Przy realizacji tych inwestycji bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach

Czerwiec 22 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
Buch Recht Paragraphen Zeichen Illustration

Cel szkolenia  -przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków, poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień , które powodują kierowanie skarg oraz prawidłowe postępowanie z wnioskami oraz omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów Adresaci - kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg i wniosków oraz pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem obowiązującej dokumentacji. Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych, a także…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Split payment (podzielona płatność) i zasady zapłat

Czerwiec 22 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
euro-870756_640

Cel szkolenia Zapoznanie się z nowymi zasadami ustalania i funkcjonowania zasad płatności za transakcje handlowe z uwzględnieniem zmian planowanych od 2018 r. Przedstawienie uregulowań związanych z różnymi sposobami zapłat i rozliczaniem takich płatności. Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych, podatkowych i technicznych ustalania split payment i zasad płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu” Na szkoleniu omówione będą także zasady wysyłania JPK od 1 lipca 2018. Korzyści dla uczestników Zdobycie teoretycznej i…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Kwalifikowalność wydatków oraz rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Czerwiec 22 | 10:00 - 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

ZFŚS w 2017 r. i 2018 r. Najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia MF

Czerwiec 22 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Prowadzący szkolenie: Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Adresaci szkolenia: Osoby odpowiedzialne za administrowanie i obsługę Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznych. Program szkolenia: ZFŚS w 2017 r. i…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events