Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Oskarem Lupa tel. 507 448 475 | e-mail: olupa@cognitio.edu.pl Pobierz formularz
';

Minione Wydarzenia

Marzec 2019

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne warsztaty

Marzec 18 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
380zł (+VAT)
abi

Opis Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018. RODO w kadrach.

Marzec 18 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szczecin, Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1 + Google Map
380(+VAT)
sure-538715_640

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie, jak również w JST. Informację o prowadzącym: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Prowadził szkolenia m.in. dla następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny sekretariat – organizacja i funkcjonowanie

Marzec 18 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
365zł (+VAT)
education-1651259_640

Adresaci– osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach  użyteczności publicznej,gminnych,powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby Cel – przedstawienie  właściwego sposobu zorganizowania i podniesienie poziomu pracy sekretariatu a także kwalifikacji tej  grupy zawodowej, poszerzenie wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów , prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania  się w trudnych sytuacjach   I.ORGANIZACJA PRACY-INTERESANCI-SZEF 1.Rola  i miejsce  sekretariatu 2.Sekretarka-asystentka ,jej kwalifikacje  zawodowe oraz zakres  obowiązków 3.Znaczenie informacji w pracy sekretariatu 4.Organizacja czasu pracy.Planowanie.Dyscyplina…

Dowiedz się więcej »

JAK SPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ I ZREALIZOWAĆ INWESTYCJE MIESZKANIOWE? Procedury zwykłe i specjalne (specustawa mieszkaniowa, o rewitalizacji oraz inne)

Marzec 18 | 10:00 - 15:00
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
380(+VAT)
banners-96967_640

Adresatami szkolenia są: - przedstawiciele gmin i jednostek pomocniczych oraz starostw i urzędów wojewódzkich, - przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów itp. - deweloperzy, inwestorzy prywatni i instytucjonalni. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Kto sprawnie, skutecznie oraz w jakim trybie może zrealizować inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące (drogowe i infrastrukturalne) z wykorzystaniem przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o rewitalizacji, prawa budowlanego na tle znowelizowanego KPA…

Dowiedz się więcej »

PRZYGOTOWANIE REALIZACJI DRÓG z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych

Marzec 18 | 10:00 - 15:00
Wrocławskie Centrum Szkoleniowe, Racławicka 15-19 lok. 105
Wrocław,
+ Google Map
355(+VAT)
excavators-581333_640

Szkolenie ma na celu omówienie poszczególnych faz przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z zastosowaniem zwykłych trybów administracyjnych (na podstawie prawa budowlanego) oraz przepisów szczególnych (ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): od projektu do pozwolenia na użytkowanie z uwzględnieniem zmian KPA obowiązujących od 1 czerwca 2017r. oraz w kontekście nowych zasad finansowania inwestycji dróg gminnych i powiatowych, mostów oraz dróg o znaczeniu obronnym z wykorzystaniem Funduszu Dróg Samorządowych, które weszły w życie 4 grudnia 2018r.…

Dowiedz się więcej »

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Marzec 19 | 09:00 - 17:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
380(+VAT)
beach-394503_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne warsztaty

Marzec 19 | 10:00 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
390zł (+VAT)
laptop-1019782_1280

Opis Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych na 2019 rok

Marzec 19 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
370zł (+VAT)
IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

Prowadzący: administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 17 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych “Pomocni Mazowszu”. Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian…

Dowiedz się więcej »

Praktyczne stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów w sprawie skarg i wniosków

Marzec 19 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
370zł (+VAT)
laptop-820274_640

Jak unikać  błędów przy  wydawaniu decyzji administracyjnych oraz  załatwianiu skarg i wniosków 1.Znaczenie  zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem   –  czynnego udziału strony   –  informowania o okolicznościach faktycznych i prawnych   –  szybkości postępowania   –  pisemności 2.Wszczęcie postępowania administracyjnego.Formy. 3.Strona  i jej uprawnienia.Rola pełnomocnika. 4.Tryb i zakres prowadzonego postępowania dowodowego    – dowody – dokumenty,zeznania świadków,opinie biegłych,oględziny    – prawidłowe dokumentowanie czynności dowodowych-      protokoły,notatki służbowe,adnotacje,pisma urzędowe   –  zaświadczenia 5.Terminy –przedłużanie,przywracanie 6.Wezwania. 7.Postanowienia. 8.Decyzja…

Dowiedz się więcej »

Arkusz organizacyjny 2019/2020 zgodnie z nowymi przepisami

Marzec 19 | 10:30 - 15:30
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3 Olsztyn + Google Map
390zł (+VAT)
12212474014_523cd63525_z

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020. Zapoznanie ze zmianami przepisów prawa oświatowego i ich wpływ na tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół. Zapoznanie z mechanizmami służącymi optymalizacji kosztów przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych. Adresaci: Pracownicy organów prowadzących szkoły oraz placówki oświatowe, a także pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki. Prowadzący: Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Oskarem Lupa

tel. 507 448 475 | e-mail: olupa@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz