Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl Pobierz formularz
';

Nadchodzące Wydarzenia › Wielkopolskie

Listopad 2018

Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

8 listopada 2018 - 31 stycznia 2019
do uzgodnienia
8157673934_fa94429a3b_z

Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego: Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera. Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa; podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2019

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych za 2018 rok w jednostkach sektora finansów publicznych.

Styczeń 21
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
380zł + VAT
podreczniki

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie, zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie zasad poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz poprawnego wykazywania danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sprawozdaniach sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych zarówno państwowe jak też samorządowe.   Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w  zakresie  szczegółowej analizy rzetelności wykazywanych treści ekonomicznych w księgach rachunkowych oraz zasad obowiązujących w wykazywaniu danych w sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z…

Dowiedz się więcej »

Podsumowanie zmian w prawie pracy 2018/2019

Styczeń 24 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
340+VAT
legal-1302034_640

  Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych.   Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr…

Dowiedz się więcej »

Gospodarka magazynowa – Poznań

Styczeń 30 | 09:00 - 17:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
360zł +VAT
magazyn-2

Głównym celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności  w zakresie nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej. Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: Warsztat szkoleniowy Wykład Gra symulacyjna Praca zespołowa Konsultacje indywidualne Analiza studiów przypadków Dyskusja nad osiągniętymi wynikami Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i wykorzystania potencjału pracowników. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz…

Dowiedz się więcej »

Luty 2019

Arkusz organizacyjny 2019/2020 zgodnie z nowymi przepisami

Luty 1 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
365zł (+VAT)
boys-286245_640

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat aktualnych podstaw prawnych dotyczących tworzenia arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020. Zapoznanie ze zmianami przepisów prawa oświatowego i ich wpływ na tworzenie arkuszy organizacyjnych szkół. Zapoznanie z mechanizmami służącymi optymalizacji kosztów przy tworzeniu arkuszy organizacyjnych. Adresaci: Pracownicy organów prowadzących szkoły oraz placówki oświatowe, a także pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki. Prowadzący: Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki…

Dowiedz się więcej »

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA w 2019 r

Luty 5 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
365zł (+VAT)
stocksnap_y01vdyax63

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2018 r. Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami Korzyści dla uczestników: Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF. Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów…

Dowiedz się więcej »

Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi

Luty 6 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
365(+VAT)
excavators-581333_640

Cel: omówienie podstaw prawnych działań zmierzających do uregulowania stanu władania pod istniejącymi drogami będącymi w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Program: 1.Definicje, pojęcia droga, droga publiczna, droga wewnętrzna, pas drogowy, jezdnia, korona drogi itp. 2.Własność gruntów pod drogami,…

Dowiedz się więcej »

Licencje i zezwolenia w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym oraz kontrola dobrej reputacji po zmianie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Luty 7 | 09:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
380(+VAT)
8712129-polska-autostrada-900-556

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym jak również omówienie zmian w ustawie o transporcie drogowym dotyczących wydawania licencji i zezwoleń oraz postępowań o utratę dobrej reputacji przewoźników Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy gmin odpowiedzialni za sprawy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych i kontroli przedsiębiorców jak również przedsiębiorcy z branży transportowej Kto będzie prowadzącym szkolenie? adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny sekretariat – organizacja i funkcjonowanie

Luty 11 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
370zł + VAT
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Adresaci– osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach  użyteczności publicznej,gminnych,powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby Cel – przedstawienie  właściwego sposobu zorganizowania i podniesienie poziomu pracy sekretariatu a także kwalifikacji tej  grupy zawodowej, poszerzenie wiadomości z zakresu profesjonalnej obsługi interesantów , prawidłowego obiegu dokumentów, zasad korespondencji urzędowej oraz zachowania  się w trudnych sytuacjach   I.ORGANIZACJA PRACY-INTERESANCI-SZEF 1.Rola  i miejsce  sekretariatu 2.Sekretarka-asystentka ,jej kwalifikacje  zawodowe oraz zakres  obowiązków 3.Znaczenie informacji w pracy sekretariatu 4.Organizacja czasu pracy.Planowanie.Dyscyplina…

Dowiedz się więcej »

MARKETING TERYTORIALNY: Promocja gminy poprzez usługi, kulturę, turystykę i produkt regionalny. Budowanie marki.

Luty 12 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
330zł (+VAT)
spices-2271254_640

Czym jest marketing terytorialny? – Definicja: teoria i praktyka, Podstawy marketingu terytorialnego: a) Wybór i kształtowanie rynku – jak się za to zabrać? b) Przeprowadzenie badań rynkowych, c) Spójne oddziaływanie na rynek (marketing mix); d) Planowanie działań rynkowych, e) Kontrola skuteczności działań w ramach marketingu terytorialnego.   Promocja gminy w internecie: a) newslettery – jakie newslettery wysyłać, by docierały do dziennikarzy i wywierały właściwy efekt? b) Social media jako efektywne narzędzie komunikacji (Twitter, Instagram, Facebook, Goldenline, Linkedin): – częstotliwość publikacji…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz