Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Oskarem Lupa tel. 507 448 475 | e-mail: olupa@cognitio.edu.pl Pobierz formularz
';

Nadchodzące Wydarzenia › Wielkopolskie

Marzec 2019

Zasady redagowania statutów szkół – nowelizacja statutu.

Marzec 25 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
380zł (+VAT)
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Cel: Zgodnie z przepisami wprowadzającymi przepisy Prawo oświatowe oraz ustawą - Prawo oświatowe szkoły mają obowiązek znowelizowania statutów swoich szkół, przystosowując je do aktualnych przepisów  prawa. Szkolenie ma pomóc w redagowaniu statutów szkół oraz wprowadzić zmiany zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem w sprawie zasad technik prawodawczych.   Program szkolenia: Statut – najważniejszy akt prawa wewnątrzszkolnego. Obowiązki szkoły a obowiązki organu prowadzącego szkołę dotyczące nadawania/uchwalania statutu szkole. W jakim terminie nadać/uchwalić statut szkole. Nowe regulacje prawne dotyczące wprowadzenia zmian w statucie…

Dowiedz się więcej »

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2019r.

Marzec 28 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
370zł (+VAT)
cudz2

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej…

Dowiedz się więcej »

ORGANIZACJA PRACY BIUR RAD I ZARZĄDÓW. PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM I PRZEWODNICZĄCYM RADY.

Marzec 29 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
370zł (+VAT)
control-427510_640

Cel szkolenia: • omówienie statutu rady, zadań i organizacji pracy; • zapoznanie uczestników szkolenia, jak prawidłowo powinna wyglądać sesja rady, czy posiedzenia komisji; • przekazanie wiedzy nt. statusu prawnego i zadań przewodniczącego komisji oraz przewodniczącego rady; • omówienie organizacji pracy biura rady/zarządów z radnymi; • praktyczne omówienie występujących problemów w funkcjonowaniu rady i jej organów oraz biura rady. Szkolenie skierowane jest do: • pracowników biura rady i zarządów; • przewodniczących rad oraz komisji; • radnych. Program: 1. Statut, jako podstawa…

Dowiedz się więcej »

Kwiecień 2019

Dokumentacja pracownicza 2019r. – najnowsze zmiany.

Kwiecień 4 | 10:00 - 15:00
Poznań, Cosinus Poznań, ul. Św. Marcin 66/72
Poznań, Polska
+ Google Map
395zł (+VAT)
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach 2019 Omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej…

Dowiedz się więcej »

Podsumowanie zmian w prawie pracy 2018/2019

Kwiecień 5 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
350(+VAT)
Buch Recht Paragraphen Zeichen Illustration

Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych.   Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr i…

Dowiedz się więcej »

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne szkolenie w oparciu o doświadczenia pierwszych miesięcy obowiązywania RODO

Kwiecień 5 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
380zł +VAT
inspektor-odo

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest do…

Dowiedz się więcej »

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Kwiecień 10 | 09:00 - 17:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
380(+VAT)
beach-394503_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »

Rola rady w zarządzaniu gminą

Kwiecień 16 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
370zł +VAT
control-427510_640

Cele szkolenia: Przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym): • istoty i znaczenia samorządności w Polsce; • ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; • obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa oraz zmian obowiązujących od kadencji 2018-2023; • podstaw organizacji prac rady; • relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie skierowane jest do: • Radnych gmin; • Radnych powiatów; • Sekretarzy gmin i powiatów/pracowników biura rady. Program: I. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce – wprowadzenie. •…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dla informatyków – Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi

Kwiecień 26 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
410+Vat
2319403_640

Adresaci: Informatycy Osoby odpowiedzialne za administrowanie systemami informatycznymi Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Wdrożenie pracowników IT w System Ochrony Danych Przygotowanie pracowników IT do współtworzenia Systemu Ochrony Danych Program I Podstawowe pojęcia 1. Polityka bezpieczeństwa informacji, 2. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, 3. Ewidencja upoważnień, 4. Upoważnienia, 5. Oświadczenie o zachowaniu poufności, 6. Analiza ryzyka i zagrożeń, 7. Kodeksy postępowania. II. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych 1. Na czym polega analiza? 2. Niezbędne…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Oskarem Lupa

tel. 507 448 475 | e-mail: olupa@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz