Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Podlaskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl Pobierz formularz
';

Nadchodzące Wydarzenia › Podlaskie

Czerwiec 2019

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny II Stopnia

Czerwiec 17 | 09:00 - Czerwiec 19 | 16:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
980zł (+VAT)
3985286406_3dfafafb52

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował z wieloma jednostkami administracji publicznej, m. in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządem Mienia Skarbu Państwa, czy archiwum Polskiej Akademii Nauk. Ostatnio kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji publicznej i…

Dowiedz się więcej »

Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle przepisów, praktyki, orzecznictwa administracyjnego oraz wymagań nadzoru i kontroli.

Czerwiec 18 | 10:00 - 16:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
410zł (+VAT)
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Adresaci:  Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej    Korzyści z udziału w szkoleniu: -  pogłębienie z zakresu regulacji dotyczących wywiadu środowiskowego  wynikających z  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r, poz. 1508 z  późn. zm. ) -  pogłębienie  wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia wywiadu u osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +), stałych form pomocy społecznej,    - podniesienie poziomu…

Dowiedz się więcej »

Ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych po zmianie przepisów

Czerwiec 19 | 10:00 - 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
410zł +VAT
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Cele szkolenia: 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy regulujące zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. W niniejszym szkoleniu przedstawione zostaną przesłanki do wystawienia faktury elektronicznej. Omówione zostaną zasady ich wystawiania i przesyłania, w tym rola Ministra Gospodarki. Wskazane zostanie w jakim zakresie do faktur tych stosujemy zasady ogólne (tj. ustawa o VAT), a w jakim odrębności. W szkoleniu przedstawione zostaną także obowiązujące od początku tego roku zmiany w podatku VAT, a także planowane zmiany w podatku…

Dowiedz się więcej »

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE

Czerwiec 24 | 10:00 - 16:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
395zł (+VAT)
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Podstawy prawne postępowania z dokumentacją 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i zmiany w przepisach resortowych po 1.01.2019 r. 2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego 3. Narodowy zasób archiwalny 4. Państwowy zasób archiwalny 5. Niepaństwowy zasób archiwalny 6. Państwowa sieć archiwalna 7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym 8. Formy ochrony prawnej Rodzaje współczesnej dokumentacji 1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości 2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej 3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej 4. Dokumentacja jawna i niejawna 5.…

Dowiedz się więcej »

RODO w firmie – wdrożenie, dalsze zmiany, kontrole.

Czerwiec 25 | 10:00 - 17:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
420zł +VAT
inspektor-odo

Już 04 maja 2019 roku wchodzą w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, część z nich stosowana jest w codziennej pracy przez przedsiębiorców. Dodatkowo, w czasie szkolenia przypomniane zostaną główne obowiązki przedsiębiorców, jako administratorów danych osobowych, a także sposoby ich prawidłowego wdrożenia. Ponadto, omówione będą postępowania i kontrole prowadzone przez Prezesa UODO. Szkolenie pomaga usystematyzować oraz wdrożyć niezbędne procedury ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian, i w konsekwencji uniknąć wysokich kar…

Dowiedz się więcej »

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I SKŁADNICY AKT W PRAKTYCE – WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE

Czerwiec 25 | 10:00 - 15:30
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
395zł + VAT
6721198_c5b0e9a009_z

Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: Studia wstępne; Rozpoznanie przynależności zespołowej; Segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie przeterminowanej dokumentacji archiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, wydzielenie materiałów archiwalnych, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej), opracowanie krótkiego rysu historycznego jednostki organizacyjnej. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.   Ćwiczenia: Wypełnianie spisu spraw; Opisywanie teczek aktowych; Uzupełnianie opisów Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych (…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku: ZFŚS a RODO, korekta odpisu 31.12.2019

Czerwiec 26 | 10:00 - 15:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
395zł (+VAT)
lavender-822534_640

Prowadzący:  Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie…

Dowiedz się więcej »

RODO – ważne zmiany dla sektora publicznego

Czerwiec 26 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
420zł +VAT
rodo-nowe-obowiazki-przedsiebiorcow

Już 05 maja 2019 roku wchodzą w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, w tym kilkadziesiąt stosowanych w codziennej pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie pomaga usystematyzować oraz wdrożyć niezbędne zmiany i w konsekwencji uniknąć wysokich kar za niewłaściwe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników samorządowych, którzy w swojej codziennej pracy stosują ustawy objęte programem szkolenia. Opis szkolenia: 1. Ochrona danych osobowych – zmiany w ustawie…

Dowiedz się więcej »

Dokumentacja pracownicza 2019r. – najnowsze zmiany.

Czerwiec 27 | 10:00 - 15:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
395zł (+VAT)
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach 2019 Omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej…

Dowiedz się więcej »

RODO – ważne zmiany dla sektora publicznego

Czerwiec 28 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
410zł +VAT
sure-538715_640

Od 05 maja 2019 roku weszły w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, w tym kilkadziesiąt stosowanych w codziennej pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie pomaga usystematyzować oraz wdrożyć niezbędne zmiany i w konsekwencji uniknąć wysokich kar za niewłaściwe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników samorządowych, którzy w swojej codziennej pracy stosują ustawy objęte programem szkolenia. Opis szkolenia: 1. Ochrona danych osobowych – zmiany w ustawie 2. Postępowanie…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz