Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia › Podlaskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenie Views Navigation

Wydarzenia Search

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl Pobierz formularz
';

Nadchodzące Wydarzenia › Podlaskie

Kwiecień 2018

PÓŁNOCNO-WSCHODNIA KONFERENCJA SAMORZĄDOWA w Białymstoku 5 KWIECIEŃ 2019r.

5 kwietnia 2018 | 09:00 - 5 kwietnia 2019 | 16:30
Białystok, Romualda Traugutta 3
Białystok,
+ Google Map

Cognitio-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. zaprasza na Północno-Wschodnia Konferencję Samorządową, które odbędzie się 25 stycznia w Białymstoku. Będzie to spotkanie łączące liderów samorządów z trzech województw. Konferencja obejmie aż 7 ścieżek tematycznych i będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy.

Dowiedz się więcej »

Listopad 2018

Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

8 listopada 2018 - 31 stycznia 2019
do uzgodnienia
8157673934_fa94429a3b_z

Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego: Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera. Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa; podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2019

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

Styczeń 25 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
370zł (+VAT)
IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie  I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza; 2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej; 3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany  4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych; 5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej; 6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.   II. ePUAP2 –…

Dowiedz się więcej »

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE RADNYCH,WÓJTÓW, STAROSTÓW I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH. JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ FORMULARZ ORAZ PODDAĆ GO ANALIZIE?

Styczeń 28 | 10:00 - 16:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
365zł (+VAT)
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Cele szkolenia: • przybliżenie podstaw prawnych związanych z oświadczeniami majątkowymi; • przygotowanie uczestników do prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych celem uniknięcia przypisanych prawem sankcji (część warsztatowa); • przeanalizowanie treści formularza m.in. przedstawienie składników majątku objętego treścią oświadczenia; • zapoznanie uczestników szkolenia z procedurami składania oświadczeń majątkowych oraz kwestiami związanymi z analizą, korektą i publikowaniem oświadczeń majątkowych; • omówienie skutków niezłożenia oświadczenia majątkowego, a także przedyskutowanie prawidłowej formy przechowywania oświadczeń majątkowych. Szkolenie skierowane jest do: funkcjonariuszy publicznych, radnych, przewodniczących rad, pracowników biura…

Dowiedz się więcej »

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne warsztaty

Styczeń 31 | 10:00 - 15:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
360zł (+VAT)
4052848608_b86dc4b5d1_m

Opis Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa obowiązujących od 1 czerwca 2017r.

Styczeń 31 | 10:00 - 15:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
355(+VAT)
banners-96967_640

Adresaci: Pracownicy Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych. Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener. Program: 1. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w kpa, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych: –    właściwość rzeczowa organu, – …

Dowiedz się więcej »

Luty 2019

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Luty 4 | 09:00 - Luty 6 | 16:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
950zł (+VAT)
6721198_c5b0e9a009_z

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE w 2019 r.

Luty 5 | 10:00 - 15:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
370zł (+VAT)
pobrane-1

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw. Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r. Korzyści dla uczestników: Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz problemów praktycznych związanych…

Dowiedz się więcej »

“Nadzór nad stowarzyszeniami-ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami”

Luty 8 | 10:00 - 15:00
Białystok, HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map
350zł (+VAT)
learn-2128978_640

Prowadzący: administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 17 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych “Pomocni Mazowszu”. Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian…

Dowiedz się więcej »

Wynagrodzenie w oświacie : omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac.

Luty 11 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
340zł (+VAT)
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Prowadzący szkolenie: Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami,…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz