Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Podlaskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2018
830zł + VAT

Warsztaty: Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji

Październik 18 | 09:00 - Październik 19 | 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
binary-2326144_640

Prowadzący: Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, przeprowadzaniem oceny skutków przetwarzania i analizy ryzyka, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego i publicznego.…

Dowiedz się więcej »
900zł (+VAT)

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Październik 22 | 09:00 - Październik 24 | 17:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
leaves-374246_640

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

MARKETING TERYTORIALNY: Promocja gminy poprzez usługi, kulturę, turystykę i produkt regionalny. Budowanie marki.

Październik 22 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
bread-and-butter-1331453_640

Czym jest marketing terytorialny? - Definicja: teoria i praktyka, Podstawy marketingu terytorialnego: a) Wybór i kształtowanie rynku – jak się za to zabrać? b) Przeprowadzenie badań rynkowych, c) Spójne oddziaływanie na rynek (marketing mix); d) Planowanie działań rynkowych, e) Kontrola skuteczności działań w ramach marketingu terytorialnego.   Promocja gminy w internecie: a) newslettery – jakie newslettery wysyłać, by docierały do dziennikarzy i wywierały właściwy efekt? b) Social media jako efektywne narzędzie komunikacji (Twitter, Instagram, Facebook, Goldenline, Linkedin): - częstotliwość publikacji…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

ROLA GEODETY W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Październik 25 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
building-2762237_640

Adresatami szkolenia są: geodeci (pracownicy państwowych służb – ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz uprawnieni do wykonywania opracowań oraz dokonywania czynności geodezyjno-kartograficznych), inwestorzy prywatni i instytucjonalni, projektanci – inżynierowie budownictwa, architekci, urbaniści.   Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Jakie są główne fazy realizacji inwestycji? Jakie czynności oraz jakie opracowania i dokumenty geodezyjno-kartograficzne są wymagane w poszczególnych etapach realizacji inwestycji? Uczestnicy otrzymają schemat procedury przygotowania i prowadzenia inwestycji wraz z aktualną podstawą prawną poszczególnych czynności.   Opracowania i dokumenty…

Dowiedz się więcej »
340zł (+VAT)

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – Jak się dobrze zaprezentować i sprzedać?

Październik 29 | 10:00 - 16:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Motto szkolenia: „Weź tyle ile potrzebujesz, daj tyle ile możesz” (Sokrates) „Gdy chce się coś robić, to się robi, a nie odkłada na później” (zasłyszane)  „Zrób to, czego się boisz a strach minie” (V. S. Naipul)   Program szkolenia:   Blok I: 1) Wystąpienia przed kamerą – kilka minut o sobie (analiza z włączonym i wyłączonym głosem). 2) Radzenie sobie ze stresem. Relaks. - Autorska metoda „All senses” („Wszystkie zmysły”). - Ćwiczenia oddechowe. - Ćwiczenia NLP (Neorlingwistyczne Programowanie). - Zdejmowanie…

Dowiedz się więcej »
360zł (+VAT)

Wynagrodzenie w oświacie w 2018r./2019r. : omówienie zagadnień naliczania wynagrodzeń na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian oraz trudnych przypadków z list płac.

Październik 30 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
12212474014_523cd63525_z

Cel szkolenia: Obliczanie listy płac oraz korygowanie błędów. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.   Prowadzący…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2018r.

Październik 30 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
12212474014_523cd63525_z

Adresaci Dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących i dotujących (JST). Korzyści z udziału Uczestnicy szkolenia otrzymają zastrzyk wiedzy na temat  zmian w karcie nauczyciela. Cele Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019. Prowadzący: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w…

Dowiedz się więcej »
390(+VAT)

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Październik 31 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
field-of-rapeseeds-331571_640

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2018
320zł + VAT

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych na 2019 rok

Listopad 5 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Prowadzący: administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, od 10 lat pracuje w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od 17 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził własną organizację pozarządową prowadzącą wiele jednostek organizacyjnych. Obecnie aktywnie działała m.in. w Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego oraz Federacją Organizacji Pozarządowych “Pomocni Mazowszu”. Szkolił w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa obowiązujących od 1 czerwca 2017r.

Listopad 7 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
poznan-2923222_640

Adresaci: Pracownicy Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych. Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener. Program: 1. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w kpa, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych: –    właściwość rzeczowa organu, – …

Dowiedz się więcej »
+ Export Events