Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

20 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł +VAT
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego

Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych.

Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager

Program szkolenia:

1.Prawo wodne z 2017 r. – cel i główne założenia nowej regulacji

2.Instytucje nowej ustawy – najważniejsze zmiany w nowej regulacji

3.Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami i ich kompetencje:

– zmiana struktury organizacyjno-prawnej organów administracji publicznej właściwych
w sprawach gospodarowania wodami

– właściwość organów:

 • organy Wód Polskich (Prezes Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich)
 • wojewoda
 • starosta
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta

4.Korzystanie z wód, w tym:

– kompetencje organów gminy w odniesieniu do korzystania z wód

– usługi wodne jako nowa kategoria korzystania z wód

5.Ochrona wód:

– oczyszczanie ścieków komunalnych – zadania i obowiązki gmin w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych

– kompetencje wojewodów w zakresie ustanawiania stref ochronnych oraz obszarów ochronnych

– obowiązek uzgadniania dokumentów planistycznych z Wodami Polskimi – zakres obowiązku i procedura uzgodnień, przesłanki odmowy uzgodnienia

6.Ochrona przed powodzią

– ochrona przed powodzią jako zdanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej
i samorządowej

– przebieg realizacji ochrony przed powodzią

– obszary szczególnie zagrożone powodzią – nowe regulacje

– zakazy obowiązujące na obszarach zagrożenia powodzią

– nowe zasady wydawania decyzji w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią

7.Budownictwo wodne i melioracje wodne

– prawa i obowiązki właścicieli obiektów wodnych

– nowe regulacje w zakresie rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych

8.Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami

– opłaty za usługi wodne

– rodzaje opłat: stała, zmienna, podwyższona

– poszczególne rodzaje opłat i należności w gospodarowaniu wodami

9.Zgoda wodnoprawna

– formy zgody wodnoprawnej

-przedsięwzięcia wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

– przedsięwzięcia wymagające dokonania zgłoszenia wodnoprawnego

– oceny wodnoprawne jako forma wydawania zgody wodnoprawnej

– zgody wodnoprawne – właściwość organów

– elementy wniosku

– krąg stron postępowania

– przebieg postępowania

– treść rozstrzygnięć w przedmiocie zgody wodnoprawnej

10 . Nowe postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– Granice własności wód, w tym:

 • przestrzenny zasięg własności wód
 • decyzja ustalająca charakter wód

–  ustalenie linii brzegowej

11.Przepisy przejściowe

Podsumowanie:

–  obowiązki organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami – porównanie obowiązków w dotychczasowej oraz w nowej ustawie – Prawo wodne

– decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne i właściwość organów – porównanie regulacji dotychczasowych oraz nowych

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
20 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl