Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

WARSZTATY PRAKTYCZNE Z PODATKU VAT DLA JST

19 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł + VAT
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to get more detail in the glasses.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 9-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności : w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Obecnie uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych. Współpraca z Gminą Olesno, Wolbrom,Legnica, Ciechanów, Ustrzyki Dolne, Stare Miasto, Żary, Dzielnicą Ursynów w Warszawie i powiatami Mogilno, Bolesławiec, Ciechanów, Płońsk.

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej.

Program szkolenia

I. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w JST:
– wskazanie na przykładach czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu w urzędzie, starostwie, szkole, przedszkolu, domu pomocy społecznej, ośrodku sportu, zakładzie budżetowym
– szczególny moment powstania obowiązku podatkowego – najem, dzierżawa, media w JST
– rozliczanie  płatności o charakterze zaliczkowym, kiedy płatność rodzi obowiązek odprowadzenia VAT przed wykonaniem usługi bądź dostawą towaru w JST?
– świadczenia o charakterze częściowym i ciągłym –użytkowanie wieczyste, najem długoterminowy, bezumowne korzystanie z lokalu, inne.

II. Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług:
– elementy tworzące podstawę opodatkowania – wyłączenia i włączenia przy najmie, aportach do spółek gminnych, odszkodowaniach w zamian za przewłaszczenie
– prawidłowe dokumentowanie oraz ujmowanie w ewidencjach i deklaracjach VAT na przykładzie programu do rozliczeń wraz z ujęciem w Jednolitym Pliku Kontrolnym
– zasady obniżania i podwyższania podstawy opodatkowania – w jaki sposób ujmować korekty na plus i na minus, czy wymagana jest korekta deklaracji?
– zasady dokonywania odpisów w jednostkach oświatowych i ich wpływ na podstawę opodatkowania

III. Odliczanie podatku naliczonego z uwzględnieniem wskażników:
1. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
– związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi jako warunek odliczenia VAT na przykładach urzędu, starostwa, szkoły, przedszkola, ośrodka sportu, zakładu budżetowego, domu pomocy społecznej
– jak opisywać faktury aby właściwie odliczyć VAT, rola pieczątek w jednostce
– zadania własne oraz statutowe a związek z czynnościami opodatkowanymi, czy przysługuje prawo do odliczenia?
– wydatki gmin i jednostek budżetowych niezwiązanych z czynnościami opodatkowanymi takie jak wydatki na promocje, kulturę , reklamę

2. Zakres odliczania
– bezpośrednie przyporządkowanie wydatków,
– odliczenie częściowe według wskaźnika proporcji na przykładach ,
– wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.

3. Kalkulacja wskaźnika proporcji (struktury sprzedaży) na przykładach

4. Odliczenie częściowe według pre-wskaźnika, analiza wzoru i zasad wyliczania
– cele inne niż działalność gospodarcza
– sposoby określania pre-wskaźnika
– wybór sposobu ustalania pre-wskaźnika
– roczna i wieloletnia korekta podatku naliczonego

5. Odliczanie podatku naliczonego od wybranych rodzajów wydatków
– media z licznikami i bez, art. biurowe, gospodarcze, wyposażenie
– kolektory słoneczne
– przydomowe oczyszczalnie ścieków
– budowa obiektów sportowych , modernizacja, remonty
– budowa kanalizacji deszczowej
– czynności promocyjne
– świetlice wiejskie
– wywóz odpadów komunalnych
– budowa boiska.
– modernizacje, remonty jednostek oświatowych
– operaty szacunkowe przy nieruchomościach
– mat. edukacyjne, dostęp do portali

IV. Odwrotne obciążenie – istotne zmiany od 2017 roku, prezentacje w deklaracji i JPK na przykładach

V. Kasy rejestrujące – obowiązki ewidencyjne i zmiany od 2017 roku, przykłady działań zagrożone mandatami.

VI. Omówienie zmian od 1 stycznia 2018 roku w podatku VAT

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
19 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Białystok
Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl