Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018

Luty 16 | 10:00 - 15:00

| 420zł +VAT
sure-538715_640

Adresaci :
Osoby zainteresowane tematyką ochrony danych, w szczególności: administratorzy bezpieczeństwa informacji, pracownicy kadr, marketingu, administracji, sprzedaży, obsługi klienta, IT, działu prawnego, menedżerowie i kadra zarządzająca.

Prowadzący :

Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych.

Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Asesor kompetencji zawodowych. Autor publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia. Współpracownik kancelarii prawnych.

Doświadczenie wykładowcy:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych w Warszawie, SIMET SA, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Izba Adwokacka w Wałbrzychu, Go Work w Warszawie, My Center Zabrze, Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek w Wałbrzychu, PKS W Kamiennej Górze,  Urząd Miasta w Ząbkowicach Śląskich, VINCI w Jastrzębiu Zdroju, SUBIEKTYWNI.PL, Urząd Pracy ze Stargardu, Urząd Pracy z Wałcza, podmioty samorządowe MiG Bolków, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, DPS w Dolicach, Poradnia na Zdrowie z woj. zachodniopomorskiego, DPS w Janowicach Wielkich. TRAINNING GROUP, Firma LIDER z Jeleniej Góry, Studio Muzyki YAMAHA z Jeleniej Góry, Zespól Placówek Resocjalizacyjnych z Walimia, Dom Dziecka CATHERINA z Nowego Siodła, Zespół Placówek Specjalnych z Bystrzycy Górnej, Zespół Szkól Specjalnych ze Świebodzic, Firma CAST ze Świebodzic, Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych ze Świdnicy, MDK ze Świdnicy, Zespół Szkół Specjalnych ze Świdnicy, Zespół Szkół Specjalnych ze Strzegomia, Dom Seniora w Wałbrzychu, PCPR w Zielonej Górze, PCPR w Świdnicy, I LO w Świdnicy, CKZ w Świdnicy, firma Droper Logisic ze Świebodzic, Szpital Miejski w Sosnowcu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Świdnicy, Green Rest w Polanicy Zdroju, III LO w Świdnicy, MEAT PACK w Wałbrzychu, BEKPOL w Wałbrzychu, epeKOKS z Wałbrzycha, II LO w Świdnicy, Eurotrans Wądołowski ze Świdnicy, Biuro Rachunkowe z Stargardu i inni.

W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ :

 • jakie nas czekają zmiany w ochronie danych osobowych,
 • jak przygotować organizację na RODO,
 • jak po maju 2018 praktycznie realizować przepisy ochrony danych osobowych,
 • jaką należy przygotować dokumentację,
 • jak wykorzystać dotychczasową dokumentację i zasoby,
 • kto musi powołać inspektora danych DPO,
 • jak rejestrować czynności przetwarzania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Audyt ryzyka jako wprowadzenie do RODO.
2. Obecna ustawa a przepisy RODO.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych
4. Omówienie podstawowych zasad ochrony danych
5. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe – zwykłe i szczególne (sensytywne), administrator, procesor (podmiot przetwarzający),
6. Zasady przetwarzania w UODO i RODO.
7. Wymogi dotyczące podstawy prawnej przetwarzania.
8. Przesłanki przetwarzania danych osobowych – niezbędność przetwarzania.
9. Nowe wymogi dotyczące zgody.
10. Zgoda dziecka.
11. Przykładowe klauzule zgody.
12. Prawa osób, których dane dotyczą:
a) prawo do uzyskania kopii danych.
b) prawo do bycia zapomnianym.
c) prawo do ograniczenia przetwarzania.
d) prawo do przenoszenia danych.
e) prawo do sprostowania danych.
13. Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych.
14. Obowiązki podmiotów przetwarzających dane
15. Obowiązki administratora.
16. Obowiązki informacyjne.
17. Ochrona danych w fazie projektowania i w ustawieniach domyślnych.
18. Rejestr czynności przetwarzania.
19. Ocena skutków dla ochrony danych.
20. Informowanie o naruszeniu ochrony danych.
21. Zasady powierzenia przetwarzania danych.
22. Powołanie i zadania inspektora ochrony danych.
23. Ryzyka w RODO.
24. Jakie znaczenie ma RODO dla JST z uwzględnieniem: kadry, promocja, ewidencja ludności, USC, ochrony środowiska, sprawy społeczne, sprawy komunalne, oświata, czynności kancelaryjne, i inne.
25. Wykorzystanie posiadanych zasobów i dokumentacji do do RODO
26. Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
27. Ochrona danych w procesach rekrutacyjnych.
28. Jakie nowe obowiązki nakłada RODO na administratora danych w zakresie notyfikacji naruszeń.
29. Bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo danych przepisy RODO.

Szkolenie oparte jest na praktyce stosowania ustawy
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
PRZYKŁADY WYNIKAJĄCE Z AUDYTÓW
PREZENTACJA WZORÓW DOKUMENTÓW
DOŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA BEPZIECZEŃSTWA INFORMACJI
DYSKUSJE
KONSULTACJE PO SZKOLENIU


Omówienie wymaganych wzorów dokumentów, takich jak: klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.


Zgłoś się wcześniej i zapłać mniej – zadzwoń po szczegóły.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z danej jednostki możliwość negocjacji ceny.


Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 16
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
420zł +VAT
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,

Miejsce

Opole
Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Kośnego 72
Opole,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl