Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Dostęp do informacji publicznej

Luty 16 | 10:00 - 15:00

| 550zł +VAT
keyboard-824317_640

ADRESACI :
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej, instytucji publicznych zajmujących się udostępnianiem informacji publicznej.

PROWADZĄCY :

Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2014. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współpracownik kancelarii prawnych.

Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Specjalista w zakresie kompetencji kierowniczych. Wychowawca kilku pokoleń menedżerów służb państwowych. Współpracownik przodujących na rynku firm szkoleniowych. Pracował na stanowiskach kierowniczych w służbie zdrowia związanych z administracją oraz utrzymaniem technicznym. Asesor kompetencji zawodowych. Autor publikacji specjalistycznych z dziedziny etyki, dydaktyki, zarządzania i logistyki. Szkolenia opiera na wieloletnim doświadczeniu zdobytym na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz służbie zdrowia. Współpracownik kancelarii prawnych.

Doświadczenie wykładowcy:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych w Warszawie, SIMET SA, Sąd Rejonowy w Złotoryi, Izba Adwokacka w Wałbrzychu, Go Work w Warszawie, My Center Zabrze, Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek w Wałbrzychu, PKS W Kamiennej Górze,  Urząd Miasta w Ząbkowicach Śląskich, VINCI w Jastrzębiu Zdroju, SUBIEKTYWNI.PL, Urząd Pracy ze Stargardu, Urząd Pracy z Wałcza, podmioty samorządowe MiG Bolków, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, DPS w Dolicach, Poradnia na Zdrowie z woj. zachodniopomorskiego, DPS w Janowicach Wielkich. TRAINNING GROUP, Firma LIDER z Jeleniej Góry, Studio Muzyki YAMAHA z Jeleniej Góry, Zespól Placówek Resocjalizacyjnych z Walimia, Dom Dziecka CATHERINA z Nowego Siodła, Zespół Placówek Specjalnych z Bystrzycy Górnej, Zespół Szkól Specjalnych ze Świebodzic, Firma CAST ze Świebodzic, Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych ze Świdnicy, MDK ze Świdnicy, Zespół Szkół Specjalnych ze Świdnicy, Zespół Szkół Specjalnych ze Strzegomia, Dom Seniora w Wałbrzychu, PCPR w Zielonej Górze, PCPR w Świdnicy, I LO w Świdnicy, CKZ w Świdnicy, firma Droper Logisic ze Świebodzic, Szpital Miejski w Sosnowcu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Świdnicy, Green Rest w Polanicy Zdroju, III LO w Świdnicy, MEAT PACK w Wałbrzychu, BEKPOL w Wałbrzychu, epeKOKS z Wałbrzycha, II LO w Świdnicy, Eurotrans Wądołowski ze Świdnicy, Biuro Rachunkowe z Stargardu i inni.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Prawne gwarancje prawa do informacji publicznej
2. Zasady i zakres dostępu do informacji publicznej
3. Zakres pojęcia „informacja publiczna”
4. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
5. Podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej
6. Informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej
7. Dostęp do dokumentów urzędowych
8. Dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
9. Uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
10. Formy dostępu do informacji publicznej
11. Biuletyn Informacji Publicznej
12. Ochrona danych osobowych a informacja publiczna.
13. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
14. Przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
15. Postępowanie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
16. Odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej
17. Do tęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
18. Informacja publiczna a informacja sektora publicznego.
19. Orzecznictwo w zakresie informacji publicznej.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 16
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
550zł +VAT
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl