Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

21 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 355zł +VAT
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie zdobywał m. in. na stanowisku kierowniczym w ArchiDoc S.A.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektronicznym obiegiem i zarządzaniem dokumentacją, wykorzystywaniem systemów elektronicznych i komunikacji elektronicznej w procesie obiegu dokumentów. Prowadzi ponadto szkolenia z zakresu archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji projektów unijnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tej tematyki.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do bezpieczeństwa transakcji i dokumentów elektronicznych. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
1. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej,
2. KPA
3. Ustawa z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Rozporządzenie EIDAS) i Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej- zmiany w podpisie elektronicznym
7. Kazusy- Wyroki WSA, problemy z UPP, EPUAP2 a Urzędy

II. EPUAP2 – platforma w praktyce
1. Konfiguracja skrytki EPUAP2, tworzenie kopii zapasowej dokumentów,
2. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej (tworzenie, wysyłanie, podpisywanie, weryfikacja podpisów, odbieranie, archiwizacja) w tym korespondencji stanowiącej tajemnicę skarbową (zarówno korespondencja z Obywatelem oraz instytucjami- ze szczególnym uwzględnieniem Kancelarii Komornicznych)
a) Weryfikacja tożsamości
b) Centrum certyfikacji- cele i zadania
c) Ścieżka certyfikacji i zaufania
d) Certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane: rodzaje oraz cechy
3. Odbieranie przesyłek;
4. Odsyłanie za pośrednictwem e-puap przesyłek, które wpłynęły niezgodnie z właściwością;
5. Oznaczanie daty wpływu dokumentu (np. w dni ustawowo wolne od pracy);
6. Pełnienie roli Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany;
7. Podpisywanie dokumentów i przesyłek zawierających podpisane dokumenty – zarówno podpisem kwalifikowanym jak i profilem zaufanym. ( rozróżnienie i dedykowanie poszczególnych podpisów);
8. Podpisywanie pism wysyłkowych za pomocą e-PUAP a SZD;
9. Problem z skrytkami adresatów, które się zapełniły – jak wówczas postępować;
10. Przekierowywanie poczty;
11. Sposoby weryfikacji podpisów elektronicznych pism przychodzących;
a) Weryfikacja podpisów elektronicznych w programach Szafir, proCertum SmartSign, PEM-HEART SIGNATURE, Adobe Reader, platforma EPUAP2 (ważność i autentyczność certyfikatów )
c) Aktywowanie nowego podpisu elektronicznego, odnawianie i unieważnianie certyfikatów
d) Skutki prawne używania bezpiecznego podpisu elektronicznego
12. Tworzenie nowej korespondencji: problem ze znalezieniem adresata w bazie adresowej e-PUAP, problem z utworzeniem wiadomości gdy chcemy adres skrytki adresata wpisać ręcznie;
13. Tworzenie pism wychodzących w odpowiedzi na wnioski innych podmiotów;
14. Ustawianie skrzynek;
15. Adresowanie za pośrednictwem EPUAP2 pism do osób fizycznych
16. Przesyłanie pism według właściwości
17. Weryfikacja czy jednostka posiada zdublowane skrytki lub skrytki niepodpięte pod jednostkę
18. Weryfikacja podpisów korespondencji przychodzącej – niekompletna weryfikacja podpisu;
19. Wymiana informacji pomiędzy jednostkami realizującymi zadania publiczne w kontekście tajemnicy sądowej, urzędowej, skarbowej;
20. Wyszukiwanie adresu skrytki EPUAP2.

III. Udostępnianie usług na EPUAP2
1. Katalog Usług Publicznych; Nawigacja po Katalogu Usług Publicznych
2. Przygotowywanie formularzy elektronicznych celem publikacji w CRD;
3. Usprawnienie pracy podmiotu dzięki wpływom dokumentów w postaci elektronicznej.

IV. Import, edycja i tworzenie formularzy oraz opisów usług

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
21 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Centrum Szkoleniowe Cosinus
ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl