Cognitio Nadchodzące Wydarzenia | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Sierpień 2018
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Sierpień 28 - Sierpień 30
Łódź, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map
leaves-374246_640

Cel kursu: Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie.…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

FAKTURA VAT, KASY FISKALNE ORAZ INNE DOKUMENTY ROZLICZENIOWE W 2018r.

Sierpień 30 | 10:00 - 15:00
Radom, Hotel PONIATOWSKI***, ul. Poniatowskiego 4,
Radom,
+ Google Map
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania  i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących w 2018 r. Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie. Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami   Korzyści dla uczestników: Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF. Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów…

Dowiedz się więcej »
Wrzesień 2018
365zł + VAT

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.

Wrzesień 6 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Adresaci: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. Prowadzący: Wieloletni praktyk, czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa INFOR, doradca prawa pracy, wykładowca akademicki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2008 r.…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

PROBLEMATYKA REKLAM I „REKLAM WYBORCZYCH” W PASIE DROGOWYM DRÓG PUBLICZNYCH. Zarządzanie pasem drogowym.

Wrzesień 10 | 10:00 - 15:00
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13
WARSZAWA, Polska
+ Google Map
12385183073_9f7a734f39_z

Postępowanie wyjaśniające i wydawanie ZEZWOLEŃ, opłaty, kary, wykroczenia. Problematyka reklam wyborczych w pasie drogowym. Uczestnicy otrzymują wzory pism i decyzji.  Szkolenie konsultacyjne na przykładach praktycznych. Prowadzący: – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, radca prawny – od 1995 r. obsługuje urzędy administracji publicznej (urzędy gmin, urząd wojewódzki, zarządy dróg, inspekcje itp.) – wykładowca od 1994 r. wielu ośrodków szkoleniowych, realizuje główne tematy z zakresu postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego oraz z ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, finansów lokalnych.…

Dowiedz się więcej »
455zł + VAT

MARKETING TERYTORIALNY: Promocja gminy poprzez usługi, kulturę, turystykę i produkt regionalny. Budowanie marki.

Wrzesień 11 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
spices-2271254_640

Czym jest marketing terytorialny? – Definicja: teoria i praktyka, Podstawy marketingu terytorialnego: a) Wybór i kształtowanie rynku – jak się za to zabrać? b) Przeprowadzenie badań rynkowych, c) Spójne oddziaływanie na rynek (marketing mix); d) Planowanie działań rynkowych, e) Kontrola skuteczności działań w ramach marketingu terytorialnego.   Promocja gminy w internecie: a) newslettery – jakie newslettery wysyłać, by docierały do dziennikarzy i wywierały właściwy efekt? b) Social media jako efektywne narzędzie komunikacji (Twitter, Instagram, Facebook, Goldenline, Linkedin): – częstotliwość publikacji…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach.

Wrzesień 12 | 10:00 - 15:00
Radom, Hotel PONIATOWSKI***, ul. Poniatowskiego 4,
Radom,
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Cel szkolenia –   przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków, poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień,  które powodują kierowanie skarg oraz prawidłowe postępowanie z wnioskami oraz omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów. Adresaci: kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg i wniosków  oraz pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem   obowiązującej dokumentacji.  Tematyka dotyczy  administracji rządowej i samorządowej oraz   rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych a także organizacji…

Dowiedz się więcej »
450zł + VAT

Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych zgodnego z RODO

Wrzesień 18 | 09:00 - 16:00
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13
WARSZAWA, Polska
+ Google Map
sure-538715_640

Prowadzący: Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, przeprowadzaniem oceny skutków przetwarzania i analizy ryzyka, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego i publicznego.…

Dowiedz się więcej »
470zł (+VAT)

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne szkolenie w oparciu o doświadczenia pierwszych miesięcy obowiązywania RODO

Wrzesień 18 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
control-427510_640

Opis Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »
450zł (+VAT)

Problemy w rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

Wrzesień 18 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
728640-pit-657-323

Prowadzący szkolenie: absolwent  SGH, praktyk rachunkowości, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia dla jednostek sektora finansów publicznych (kierownictwa i służb finansowo – księgowych) w różnych formach szkoleniowych, wykładowca na wyższych uczelniach (studia podyplomowe dla audytorów, przedmiot zajęć:  rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach centralnych, obecnie audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego.   Program: Znaczenie własnych regulacji wewnętrznych, poświadczających dopełnienie obowiązku należytej staranności w…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia

Wrzesień 26 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
728640-pit-657-323

Cel szkolenia: Obliczanie listy płac oraz korygowanie błędów. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.   Prowadzący…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events