Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia › Mazowieckie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2018
600zł (+VAT)

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Październik 18 | 09:00 - Październik 19 | 17:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Do kogo skierowane jest szkolenie? Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów, kancelarii, składnic w placówkach oświatowych a także do  pracowników,  którzy generują dokumentację i są zobowiązani ją przechowywać oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.            Pani trener prowadząca szkolenie zachęca Państwa do przynoszenia na szkolenie dokumentów oraz akt z którymi Państwo na co dzień pracują lub            o nadesłanie  zapytań, które zostaną omówione na szkoleniu.     Kto będzie prowadzącym szkolenie? Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Absolwentka…

Dowiedz się więcej »
375(+VAT)

Nowe regulacje dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Październik 19 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
poznan-2923222_640

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin i miast oraz starostw, w szczególności wydziałów gospodarki nieruchomościami, geodezji, nieruchomości, podatków, a także osoby zainteresowane tematyką użytkowania wieczystego jak notariusze czy deweloperzy. Korzyści z udziału/cel szkolenia: Omówienie regulacji prawnych z zakresu użytkowania wieczystego wraz z analizą najnowszych zmian w tym temacie. Informację o prowadzącym: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor…

Dowiedz się więcej »
355(+VAT)

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Październik 19 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
binary-2326144_640

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
390zł + VAT

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Październik 19 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do pracownicy w urzędach gmin zajmujących się udzielaniem dofinansowania dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę w celu przygotowania zawodowego. Korzyści z udziału w szkoleniu Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jako pomocy de minimis. Szczególny nacisk położony będzie na zmiany przepisów UE w tym zakresie. Program szkolenia: Pracodawca, a pracownik młodociany. Cel zatrudniania młodocianych. Warunki jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia. Umowa w…

Dowiedz się więcej »
375zł + VAT

Zmiany w podatku VAT oraz rozliczenie podatku w tym prewspółczynnik i korekty roczne z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego

Październik 23 | 09:00 - 16:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Trener: Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych, wzbogacał poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych we współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w podatku VAT oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz…

Dowiedz się więcej »
460(+VAT)

Umowy o roboty budowlane

Październik 24 | 09:30 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
welded-wire-mesh-2765676_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? firmy budowlane, jednostki samorządów terytorialnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy   Metody szkoleniowe: - praca z dokumentem ( analiza pełnomocnictwa, odpisu z KRS), - analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych, - dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,  - rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów, - wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).   Kto będzie prowadzącym szkolenie? Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Postępowanie w sprawach zasiłku stałego po nowelizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i zasiłku okresowego z uwzględnieniem zmiany kryteriów dochodowych od 01.10.2018r.

Październik 25 | 10:00 - 15:00
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Łucka 13
WARSZAWA, Polska
+ Google Map
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Metoda przeprowadzenia zajęć: Mini-wykład, dyskusja, omówienie przypadków, ćwiczenia i wymiana doświadczeń. Prowadzący: mgr socjologii, absolwentka studiów doktoranckich socjologii.  Legitymuje się wieloletnim stażem zawodowym  w pomocy społecznej oraz  administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb  Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka publikacji dedykowanych  pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów – potrącenia z wynagrodzenia

Październik 29 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
728640-pit-657-323

Cel szkolenia: Obliczanie listy płac oraz korygowanie błędów. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.   Prowadzący…

Dowiedz się więcej »
365zł (+VAT)

Zmiany w Karcie Nauczyciela od września 2018r.

Październik 31 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
boys-286245_640

Adresaci Dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz przedstawiciele organów prowadzących i dotujących (JST). Korzyści z udziału Uczestnicy szkolenia otrzymają zastrzyk wiedzy na temat  zmian w karcie nauczyciela. Cele Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019. Prowadzący: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2018
390(+VAT)

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Listopad 5 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
trento-1335426_640

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events