Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

3 grudnia 2018 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to get more detail in the glasses.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla kierowników i członków komisji inwentaryzacyjnej oraz pracowników służb finansowo – księgowych.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników jsfp do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwentaryzacji.

Spodziewane efekty:

rozszerzenie wiedzy o celach i metodach prowadzenia inwentaryzacji,

uzyskanie wiedzy o technikach stosowanych do przeprowadzenia spisu z natury,

poznanie podstawowych błędów popełnianych przy prowadzeniu inwentaryzacji i metod ich unikania,

znaczące zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych inwentaryzacji,

ćwiczenia praktyczne umożliwiają zdobycie odpowiedniego doświadczenia przez uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych,

Dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku,

Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie „Finanse i Rachunkowość Budżetowa, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna” , niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa,

Przeprowadzone liczne szkolenia dla urzędników pionów finansowych prokuratury i sądów,  jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych , rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi

Program:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych:

Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości

Inwentaryzacja w świetle  przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych

Zarządzenia wewnętrzne o przeprowadzenie inwentaryzacji

Instrukcja inwentaryzacyjna

2. Rodzaje, formy i przedmiot inwentaryzacji.
3. Plany (harmonogramy) i inne dokumenty organizacyjne.
4. Osoby uczestniczące w inwentaryzacji –  podział kompetencji pomiędzy kierownika jednostki  i pozostałych pracowników.
5. Szkolenie osób powołanych do inwentaryzacji .
6. Przygotowywanie rejonów spisowych.
7. Spis z natury, w tym: procedury rozpoczęcia, ustalenie ilości składników, ruch składników w czasie spisów,  sporządzanie arkuszy spisowych, wycena składników ujętych w arkuszu spisu z natury,  zakończenie i kontrola  spisów.

8. Metody prowadzenia inwentaryzacji (warsztaty praktyczne):

a) metoda tradycyjna (fizyczne liczenie majątku),

b) metoda z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń (kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych, system RFID),

c) inne metody liczenia.

9. Uzgadnianie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych  na rachunkach bankowych i należności.
10. Problemy z inwentaryzacją  metodą weryfikacji.
11. Rozliczanie inwentaryzacji na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego.
12. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
13. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej.

14. Najczęściej występujące błędy w czasie inwentaryzacji:

niewłaściwe przygotowanie obszaru inwentaryzacyjnego,
niepoprawny dobór uczestników inwentaryzacji,
sugerowanie ilości,
nieprawidłowe liczenie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
3 grudnia 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz