Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

DOKUMENTACJA KADROWA 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach

25 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00

| 395zł (+VAT)

Cel szkolenia;

 • Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach 2019

 • Omówienie najważniejszych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

ZAGADNIENIA SZKOLENIA

 

DZIEŃ 1

 1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce:

 • podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii,

   numeracja, kopiowanie dokumentacji – zmiany 2019

 • podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji

 • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie zmiany 2019

 • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych

 • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie

  dokumentacji na język polski

 • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów

 • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki

  osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika

 1. Elektroniczny / Papierowa forma przechowywania dokumentacji kadrowej – zmiany 2019

 2. okres przechowywania akt pracowniczych zmiany 2019

 1. Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:

 • wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę

 • dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)

 • forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności

 • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji

 • Umowa na zastępstwo

 • przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia

 • aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 • poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy

 • oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich

 • zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą

 • spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu

 1. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:

 • rodzaje wymaganych badań

 • poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie

 • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp – zmiany 2019

 • karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą

 • zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i

   nieterminowym doręczeniu

 1. Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:

 • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o

   korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica

 • wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych

 1. Dokumentacja kar porządkowych:zmiany 2019 w przechowywaniu

 • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary

 • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych

 • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika

 1. Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:

 • odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone

 • sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce

 1. Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:

 • wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?

 • zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji

 • przykładowa umowa z pracownikiem

 1. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

 • wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 • wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów

 • świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy

 • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku

 • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy

 • porozumienie zmieniające

 • wypowiedzenie zmieniające

 • Omówienie najczęstszych przyczyn rozwiązania umowy o pracę – Wyroki Sądowe

– utrata zaufania

– Niezawinione zachowanie pracownika (nieudolność pracownika, cechy osobowościowe-min.konfliktowość,  brak umiejętności organizacyjnych, nieporadni zawodowo pracownicy, niestraanne lub niesumienne wykonywanie obowiązków służbowych, Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, Działalność konkurencyjna, Częste i długotrwałe absencje chorobowe, wykorzystywanie stanowiska pracy do celów prywatnych

– Art. 52 KP. – ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

 1. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy

 • plan urlopów a wnioski urlopowe

 • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy

 1. Dokumentacja czasu pracyzmiany 2019

 • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy

 • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy

 • rozliczanie czasu pracy

 1. Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami

 • regulamin pracy

 • regulamin wynagradzania i premiowania

 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 1. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa RODO 2018

 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych

 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników

 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności

 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych

 • referencje i zdjęcia pracowników

Prowadzący: Menager, wykładowca, trenerdoświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi ze szkoleniami z zakresu  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON .

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Caoching biznesowy i trenerski, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 20 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło

Szczegóły

Data:
25 kwietnia 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
395zł (+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3 Olsztyn + Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz