Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Licencje i zezwolenia w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym oraz kontrola dobrej reputacji po zmianie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Kwiecień 25 | 10:00 - 15:00

| 380(+VAT)
8712129-polska-autostrada-900-556

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z wejściem w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym jak również omówienie zmian w ustawie o transporcie drogowym dotyczących wydawania licencji i zezwoleń oraz postępowań o utratę dobrej reputacji przewoźników

Do kogo skierowane jest szkolenie?
Pracownicy gmin odpowiedzialni za sprawy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych i kontroli przedsiębiorców jak również przedsiębiorcy z branży transportowej

Kto będzie prowadzącym szkolenie?
adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z zakresu dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie; ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki; autor szeregu publikacji z zakresu międzynarodowego prawa przewozowego

PROGRAM:

1. Wprowadzenie
-analiza aktualnego stanu prawnego
-zasadność i cel przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym
-zakres regulacji

2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem – najważniejsze założenia
– przedsiębiorstwo w spadku
– właściciele przedsiębiorstwa w spadku
– prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego
– wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

3. Zmiany w zakresie wydawanie licencji i zezwoleń w świetle nowelizacji przepisów o transporciedrogowym oraz ustawy o zarządzie sukcesyjnym
– utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych uprawniających do wykonywania przewozów
drogowych
– decyzje związane z przedsiębiorstwem i zakres zastosowania regulacji ustawy o zarządzie
sukcesyjnym do licencji i zezwoleń
– sukcesja praw i obowiązków wynikających z decyzji związanej z przedsiębiorstwem
– decyzja potwierdzająca możliwość wykonywania decyzji przez zarządcę sukcesyjnego
– decyzja przenosząca na właściciela przedsiębiorstwa w spadku decyzję
– promesy udzielone przedsiębiorcy
4. Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym dotyczących postępowań o utratę dobrej reputacji przewoźników
– przesłanki oceny dobrej reputacji przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem
– naruszenia mogące powodować utratę dobrej reputacji
-konsekwencje utraty dobrej reputacji i środki rehabilitacyjne
– praktyka kontrolna
5. Wybrane przepisy postępowania administracyjnego związane z wydawaniem uprawnień
przewozowych i kontrolą przewoźników przez organy samorządu terytorialnego
-warunki odstąpienia od nałożenia kary w trybie decyzji, znikoma waga naruszenia prawa
– zasada dwuinstancyjności i zrzeczenie się prawa do odwołania
-bezczynność organu i przewlekłość postępowania

6.Dyskusja

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • cena zawiera obiad, przerwy kawowe, materiał szkoleniowe oraz wydanie certyfikatów dla każdego uczestnika szkolenia,
 • rabat – 15 zł/osobę za zgłoszenie min. 2 pracowników z jednej instytucji,
 • potwierdzenie szczegółów szkolenia nastąpi na 3 dni przed planowanym terminem.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Kwiecień 25
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
380(+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, ,

Miejsce

Łódź
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz