SZKOLENIE DWUDNIOWE! Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE. Kwalifikowalność wydatków, zmiany w projekcie, udzielanie zamówień publicznych poza ustawą PZP, sporządzanie wniosku o płatność, utrzymanie trwałości projektu.

Katowice Centrum Biurowo-Szkoleniowe Moniuszki 7, ul. Moniuszki 7, Katowice

Cel szkolenia Uczestnicy poznają wytyczne i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych dla podmiotów niestosujących ustawy PZP oraz dla zamówień poniżej progu 30 tys. euro. Uczestnicy szkolenia ...

750zł (+VAT)

Umowy o roboty budowlane

Kraków Centrum Szkoleń, ul. Stradomska 1, Kraków

Do kogo skierowane jest szkolenie? firmy budowlane, jednostki samorządów terytorialnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy   Metody szkoleniowe: – praca z dokumentem ( analiza pełnomocnictwa, odpisu z ...

460(+VAT)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018 „Od rekrutacji do zwolnienia”

Katowice Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie, jak również w JST. Prowadzący: Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk ...

420(+VAT)

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 r..

Warszawa Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10, Warszawa

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla ...

365zł (+VAT)

Podsumowanie zmian w prawie pracy 2018/2019

Częstochowa Cosinus Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14,

Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy ...

340(+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Katowice Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru ...

380(+VAT)

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Katowice Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ...

990zł (+VAT)

Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce – warsztaty archiwistyczne

Katowice Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice

Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: Studia wstępne; Rozpoznanie przynależności zespołowej; Segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie przeterminowanej dokumentacji archiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów ...

395+Vat

RODO – ważne zmiany dla sektora publicznego

Katowice Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10, Katowice

Już 05 maja 2019 roku wchodzą w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, w tym kilkadziesiąt stosowanych w codziennej pracy przez jednostki ...

410zł +VAT

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ułatwienia dostępu