Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Dostęp do informacji publicznej

Luty 14 | 10:00 - 15:00

| 550zł +VAT
2319403_640

Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie przeznaczone jest: w szczególności dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin, starostw, urzędów marszałkowskich, administracji publicznej a także wszystkim osobom odpowiedzialnym za udostępnianie informacji publicznej w danej instytucji.

Prowadzący: 

 • Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa.
 • Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.
 • Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe.
 • Współpracuje z licznymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Program:

1. Informacja publiczna – wiadomości wstępne;
1.1. Klasyfikacji informacji publicznych;
1.2. Definicje legalne;
1.3. Źródła prawa dostępu do informacji publicznej;
1.3.1. Konstytucja;
1.3.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej;
2. Wskazanie cech informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie;
3. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej – rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki „posiadania danych”;
4. Elementy wyłączające publiczny walor informacji;
5. Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej;
5.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych;
5.2. Ustawa o ochronie danych osobowych;
5.3. „Tajemnica przedsiębiorcy” – rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną;
5.4. Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej;
6. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej;
6.1. Biuletyn Informacji Publicznej;
6.1.1. Wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP;
6.1.2. Wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP;
6.2. Centralne repozytorium;
6.3. Udostępnianie informacji na wniosek;
6.3.1. Treść wniosku;
6.3.2. Terminy;
6.3.3. Opłaty i koszty dodatkowe;
6.4. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej;
7. Dostęp do akt sprawy;
7.1. Definicja strony postępowania;
7.2. Przepisy kpa, kpc i kpk ;
8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne:
9. Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej;
9.1. Powszechność dostępu do informacji publicznej;
9.2. Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji;
9.3. Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej;
10. Informacja przetworzona;
10.1. Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie;
10.2. Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego;
11. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej;
11.1. Konstytucja art.61.ust. 3 – ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych;
11.2. Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy;
11.3. Dane osobowe;
11.3.1. Definicja legalna, Ustawa o ochronie danych osobowych;
11.3.2. Dane osobowe w praktyce i orzecznictwie;
11.4. Tajemnica przedsiębiorcy;
11.5. Informacje niejawne;
11.6. Tajemnice chronione ustawowo;
11.6.1. tajemnica radcy prawnego, adwokata;
11.6.2. tajemnica notariusza;
11.6.3. tajemnica lekarska;
11.6.4. tajemnica dziennikarska;
11.6.5. tajemnica skarbowa – możliwość jedynie zbiorczego ujawniania danych;
11.6.6. podatników, nigdy zaś konkretnej osoby;
11.6.7. tajemnica biegłego rewidenta;
12. Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej;
12.1. Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania;
13. Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych;
13.1. Odwołanie;
13.2. Skarga na bezczynność organu;
13.3. Skarga do WSA;
13.4. Skarga kasacyjna do NSA.
14. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – nowe regulacje, zasady i podmioty zobowiązane.
15. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej;
16. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej;
17. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej o nowościach, wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez COGNITIO s.c.

 13. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  1) Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest COGNITIO s.c., 15 – 604 Stanisławowo 36 d, NIP 542-324-43-21.
  2) Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zainteresowanemu informacji o usłudze.

  Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez osoby zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Szczegóły

Data:
Luty 14
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
550zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl