Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Świętokrzyskie

Wydarzenia List Navigation

Październik 2017
345zł +VAT

Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty

Październik 17 | 09:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
11323573144_24885e1d3a_z

Cel szkolenia:  1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu ewidencji środków unijnych 2. Omówienie zasad weryfikacji budżetu projektu oraz jego rozliczenia i kontroli. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy zajmujący się ewidencją wydatków ze środków unijnych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Podróż służbowa wg kodeksu pracy

Październik 27 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
9510480571_60e6db12e6_z

Cele szkolenia:  - Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu prawa pracy - Poinformowanie o zmianach w przepisach kodeksu pracy i ustaw z zakresu prawa pracy Korzyści ze szkolenia: - Zaktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów kodeksu pracy  i ustaw z zakresu prawa pracy - Podniesienie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy  i umiejętności rozwiązywania problemów z tego zakresu wymaganych od pracownika ds. kadrowych Do kogo skierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Październik 27 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
345zł + VAT

Organizowanie sieci szkół i przedszkoli w gminie (zakładanie, likwidacja, przekształcenie i łączenie) w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Listopad 6 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
szkola

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim do organów prowadzących przedszkola i szkoły podstawowe, dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników CUW i innych zajmujących się tematyką oświatową. Korzyści ze szkolenia: Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze zakładania i likwidacji przedszkoli i szkół podstawowych w oparciu o nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2017 r. Podanie praktycznych rozwiązań oraz wzorów dokumentów towarzyszących ww procedurom. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Specjalista ds. oświaty, praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

PRAKTYCZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Listopad 6 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
matrix-2503236_640

ADRESACI : Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników realizujących zadania w szeroko pojętych jednostkach oświatowo-wychowawczych. PROWADZĄCY : Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych w Wyżej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty

Listopad 7 | 09:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
11323573144_24885e1d3a_z

Cel szkolenia:  1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu ewidencji środków unijnych 2. Omówienie zasad weryfikacji budżetu projektu oraz jego rozliczenia i kontroli. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy zajmujący się ewidencją wydatków ze środków unijnych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Listopad 16 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Listopad 29 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł (+VAT)

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

Grudzień 6 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH – NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Grudzień 11 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących nowych obowiązków jakie zostają włożone na jednostki obsługujące. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest do…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events