Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Świętokrzyskie

Wydarzenia List Navigation

Grudzień 2017
345zł +VAT

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

15 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT ORAZ POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE VAT DOTYCZĄCE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWARTE W USTAWIE VAT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU W TYM NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

18 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
13194234443_f0c6c6d93f_c

CEL SZKOLENIA Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego kursem. ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane jest…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
360zł (+VAT)

NOWY PLAN KONT OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU – zmiany w zakładowym planie kont, nowe obowiązki sprawozdawcze, wycena aktywów i pasywów, inwentaryzacja, centra usług wspólnych – praktyczne warsztaty

Styczeń 11 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

CEL SZKOLENIA Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości. Zakres zmian jaki wynika z jego treści wymagać będzie od jednostki przeanalizowania dotychczasowych zasad rachunkowości (szczególne zasady i ogólne zasady rachunkowości) tak by móc wypełnić obowiązki sprawozdawcze i informacyjne zawarte w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. KORZYŚCI ZE SZKOLENIA Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania…

Dowiedz się więcej »
360zł (+VAT)

PREWSKAŹNIK ZA 2017 ROK – rozliczenie prewskaźnika oraz korekty do rozliczenia podatku VAT

Styczeń 23 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Celem szkolenia jest wszechstronna prezentacja rozliczeń prewskaźnika za 2017 rok wraz ze wskazaniem pułapek w obszarze: a)powiązania zakupów z obszarami działalności danej jednostki; b)faktycznej sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym; c)braku wystąpienia danej sprzedaży; d)weryfikacji danych liczbowych określonych w mianowniku i liczniku; e)ustaleniu transakcji na zewnątrz i wewnątrz j.s.t.; f)ustaleniu transakcji na zewnątrz i wewnątrz po centralizacji; g)obliczania podatku naliczonego do odliczenia w zależności od zdarzeń występujących w danym miesiącu; h)ustalenia czynności opodatkowanych i niepodlegających VAT; i)rozliczeń budżetowych zawartych w sprawozdaniu…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Styczeń 24 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
360864shutterstockkalkulator

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

GMINNE UCHWAŁY REKLAMOWE – PRAKTYKA I PROBLEMY

Styczeń 25 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
banners-96967_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej praktycznej wiedzy o gminnych uchwałach reklamowych i napotykanych problemów. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do pracowników samorządowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych podaną tematyką. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych, prowadzący szkolenia…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty

Styczeń 29 | 09:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
11323573144_24885e1d3a_z

Cel szkolenia:  1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu ewidencji środków unijnych 2. Omówienie zasad weryfikacji budżetu projektu oraz jego rozliczenia i kontroli. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy zajmujący się ewidencją wydatków ze środków unijnych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Styczeń 29 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
transport 2

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkoli jak  również omówienie zmian o warunkach organizacji przewozu dzieci po 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy gmin lub gminnych jednostek obsługujących jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola) odpowiedzialni za organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Kto będzie prowadzącym szkolenie? adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z zakresu dochodzenia roszczeń…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

DECYZJA LOKALIZACYJNA I DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Styczeń 30 | 10:00 - 15:00
Kielce, Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map
site-2733678_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej praktycznej wiedzy z zakresu warunków zabudowy i decyzji lokalizacyjnych. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z decyzjami dot. warunków zabudowy. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Luty 7 | 09:00 - Luty 9 | 17:00
Kielce, Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events