Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Kujawsko-Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Listopad 2017
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

20 listopada 2017 | 08:00 - 22 listopada 2017 | 17:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

UŻYTKI GRUNTOWE W EWIDENCJI GRUNTÓW – ich ustalanie, zmiana rodzaju, przeklasyfikowanie, wyłączenie z produkcji i – po zakończeniu inwestycji – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zmienionych użytków gruntowych

23 listopada 2017 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
trento-1335426_640

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych oraz urzędów gmin i przybliżenie zasad zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, mające   znaczenie na sposób opodatkowania  gruntów podatkiem rolnym, leśnym lub od nieruchomości, albo decydujące o  obowiązku wnoszenia należności  i  opłat z tytułu wyłączenia  gruntów z produkcji. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy  geodezji  i ochrony gruntów rolnych i leśnych, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami ,…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

24 listopada 2017 | 08:00 - 16:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
360zł +VAT

Administracja platformą ePUAP2 w Urzędzie – zaawansowane warsztaty

29 listopada 2017 | 10:00 - 16:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
binary-2326144_640

Grupa docelowa: administratorzy EPUAP2, informatycy, osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania Panelu „Administrowanie” oraz Konsoli Draco a także osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji administracyjnych w systemie Cele szkolenia: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania konsoli Draco i Panelu „Administrowanie”, przypisywania do ról, grup i systemów, konfigurowania ról, dodawania usług, tworzenia formularzy, zaawansowanej obsługi skrytek Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie zdobywał m. in. na stanowisku kierowniczym w ArchiDoc S.A. Specjalizuje…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

5 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
355zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Styczeń 16 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: - Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; - Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; - Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; - Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; - Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; - Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

MARKETING TERYTORIALNY JAKO FUNDAMENT DZIAŁANIA I ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EFEKTYWNA PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU.

Styczeń 18 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
mark-516277_640

Adresaci szkolenia: Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych. Cel i korzyści szkolenia: *Wskazanie skutecznych narzędzi wsparcia rozwoju jednostek terytorialnych w oparciu o marketing terytorialny. *Przedstawienie rzeczywistych możliwości zastosowania pakietu promotion- mix w jednostkach samorządu terytorialnego. *Nabycie umiejętności efektywnego myślenia i działania w zgodzie z aktualizowaną strategią kompleksowej atrakcyjności terytorium. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Socjolog, kulturoznawca; konkursowy prelegent TWP. Wykładowca, szkoleniowiec,  trener, coach. autor wielu programów edukacyjnych, szkoleniowych…

Dowiedz się więcej »
355zł +VAT

Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

Styczeń 19 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
winter-2404731_640

Celem szkolenia jest poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu  oraz  na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD. Szkolenie pozwala na poszerzenie znajomości problematyki  ZUD  oraz dotyczących  materiałów , sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD. Do kogo skierowane jest szkolenie? Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe , Zarządy Dróg Powiatowych , Zarządy Dróg Miejskich , Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
355zł (+VAT)

Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017- Korekta odpisu 31.12.2017 – ZMIANY 2018 r.

Luty 16 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z ZFŚS Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką ZFŚS które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Prowadzący:  Menedżer,  specjalista prawa pracy i ubezpieczeń  społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ANALIZA FUNKCJONOWANIA PROGRAMÓW OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI Planowane zmiany w ustawie w 2018 r. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.

Luty 16 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map

Cel szkolenia: Przedstawienie zmian w ustawy o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Omówienie procedur i problemów związanych z ochroną zwierząt.  Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów gmin, miast, zakładów komunalnych, straż miejska, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.  Prowadzący: Dariusz Matuk – radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events