Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Kujawsko-Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Marzec 2018
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Marzec 21 | 09:00 - Marzec 23 | 17:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Standard szkolenia zapewnia…

Dowiedz się więcej »
Kwiecień 2018
420zł +VAT

Renta planistyczna i opłata adiacencka – praktyka

Kwiecień 16 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności urzędów gmin i miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłat adiacenckich i rent planistycznych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? IWO FISZ - radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza operatorom sieci gazowych i ciepłowniczych oraz wykonawcom sieci elektroenergetycznych w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a działalność inwestycyjna- interpretacja najnowszych przepisów

Kwiecień 16 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia: 1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast. 2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych. 3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
420zł

Ochrona danych osobowych w praktyce – najnowsze rozwiązania i znowelizowane przepisy

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
abi

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM nowe zasady sporządzania dokumentów planistycznych i prowadzenia postępowań administracyjnych

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
14740644199_8db4a51458_z

Adresatami szkolenia są: osoby sporządzające dokumenty planistyczne (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), pracownicy urzędów gmin prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt). Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są nowe zasady planowania zagospodarowania przestrzennego gmin? jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne elementy postępowań administracyjnych po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego? Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
355zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Maj 7 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Maj 8 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
euro-870756_640

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi. Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby…

Dowiedz się więcej »
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Maj 16 | 09:00 - Maj 18 | 17:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Opłaty za usługi wodne w świetle nowego Prawa wodnego – Kompendium wiedzy.

Maj 16 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
drops-of-water-578897_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego. Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych. Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalistka z zakresu prawa wodnego, autorka licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager,…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events