Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE – Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

Marzec 22 | 10:00 - 15:00

| 390zł (+VAT)
laptop-1149412_640

Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie

 I. Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;

2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;

3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany

 4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;

5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;

6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

 

II. ePUAP2 – platforma w praktyce

1. Widok ekranu spraw i opis sprawy

2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane

 3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych

4. ePUAP2- proces zakładania konta

5. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;

6. Odbieranie dokumentów

7. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu

 8. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)

9. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu

10. Wysyłanie dokumentów

11. Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”

12. Wysyłanie testowe 13. Mass mailing

14. Przenoszenie dokumentów między skrytkami

15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji

16. Przekazywanie dokumentów wg właściwości

17. Sporządzanie kopii roboczej

18. Przeglądanie raportów

19. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów

• Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe)

• Przeglądanie wzorów w CRD

• Szczegóły wzoru

20.Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)

21. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)

 

III. ESP- Operacje

1) Operacje na składzie

• Ustawienia i zarządzanie składem

• Tworzenie nowego składu

• Usuwanie i eksport składu

• Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie

• Ustawianie powiadomień z poziomu składu

• Ustalanie preferowanych składów

 

IV. ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”

1) Wysyłanie zaproszeń do organizacji

• Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice

• Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie

• Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta

2) Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)

 

V. Panel „Administrowanie”

1) Zakładka „Usługi i ustawienia”

• Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi

2) Zakładka „Budowanie usług”

• Podgląd opublikowanych Kart Spraw

• Utworzenie Karty Sprawy

3) Zakładka „Skrytki”

• Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)

• Formatka „Awaryjne pobieranie”

a) Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)

• Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”

4) Zakładka „Formularze”

• Import oraz budowa formularza

5) Zakładka „Wzory lokalne”

• Import oraz dodanie nowego

 

Prowadzący:

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Kancelaria Senatu RP, Akademia Górniczo-Hutnicza, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu)

 

Informacje organizacyjne:

1. przy min. 2 osobach z jednej organizacji udzielamy rabatu – 20  zł/osoba.

2. cena zawiera zapewnienie materiałów szkoleniowych, przerwy kawowej, lunch oraz materiałów piśmienniczych.

3. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Marzec 22
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
390zł (+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
,

Miejsce

COSINUS, Gdynia, ul. Kołłątaja 1
Polska + Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz