Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim

logo

Projekt: Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim realizowany jest przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. w partnerstwie z PSPS-Doradztwo Metodyczne i Organizacyjne Anna Kłos.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji 241 przedstawicieli (169K,72M) podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie do 31.08.2022 r.

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 267 osób (187 K, 80 M):

  • przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego – stanowiący min. 80% wszystkich uczestników projektu.
  • przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie woj. warmińsko-mazurskiego – stanowiący poniżej 20% wszystkich uczestników projektu.

Główne rezultaty:
– Liczba przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy podnieśli lub nabyli kompetencje w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 – 241 osób
Główne zadania:
Zadanie 1 – Opracowanie programu szkoleń i materiałów
Zadanie 2 – Szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim.
Zadanie 3 – Przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Okres realizacji projektu:
01.09.20202020 – 31.08.2022
Miejsce realizacji projektu:
Województwo warmińsko-mazurskie
Wartość projektu: 667 468,75 zł Dofinansowanie: 647 444,68 zł


Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!Kontakt biuro projektu:
COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
ul. J. H. Dąbrowskiego 20B
15 – 872 Białystok
e-mail: biuro@cognitio.edu.pl

UWAGA!
W związku z realizacją projektu serdecznie zapraszamy do składnia ofert w ramach procedury rozeznania rynku ROZEZNANIE RYNKU nr 1/02.01/0051/2020na przeprowadzenie usług:
Zadanie 1. Opracowanie programu szkoleń i materiałów.
Zadanie 2. Szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim.
CZĘŚĆ 3. Przygotowanie publikacji zawierającej dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Więcej informacji oraz wymagana dokumentacja
znajduje się w załączniku poniżej.

Harmonogram szkoleń:

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim02.03.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak8
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim03.03.20218.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos8
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim08.03.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak8
4. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim09.03.20218.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos8
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim10.03.20218.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak8


Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim12.04.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak16
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim13.04.20218.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos16
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim19.04.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak16
Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim20.04.20218.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos16
Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim21.04.20218.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak16

Szkolenie 12.04-21.04.2021 r. zostaje odwołane.

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim10.05.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak18
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim11.05.20218.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos18
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim17.05.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak18
Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim18.05.20218.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos18
Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim19.05.20218.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak18

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim05.07.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim06.07.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim12.07.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim13.07.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim14.07.20218.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31

Zapraszamy na kolejne szkolenie od 02.08.2021 r.
liczba wolnych miejsc: 30

1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim20.08.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak22
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim27.08.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak22
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim01.09.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak22

Na kolejne szkolenie zapraszamy we wrześniu

1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim06.09.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim07.09.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim13.09.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim14.09.20218.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim15.09.20218.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak,Anna Kłos31
Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim06.09.2021 r. 8.30-15.00Aleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim07.09.20218.30-15.00Aleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim13.09.20218.30-15.00Aleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim14.09.20218.30-15.00Aleksandra Kuźmiak, Anna Kłos31
 Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim15.09.20218.30-11.30Aleksandra Kuźmiak,Anna Kłos31

Kolejne szkolenie zaplanowane jest od 08.11.2021 r. serdecznie zapraszamy do zgłoszeń.

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim08.11.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos27
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim09.11.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos27
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim15.11.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos27
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim16.11.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos27
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim17.11.2021 r. 8.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak,Anna Kłos27

Termin szkoleń w grudniu:

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim14.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos15
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim15.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos15
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim17.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos15
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim20.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAnna Kłos15
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim21.12.2021 r. 8.30-11.30szkolenie zdalneAnna Kłos15

Terminy szkoleń grupy XIII

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim17.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak10
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim20.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak10
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim21.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak10
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim22.12.2021 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak10
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim27.12.2021 r. 8.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak10

Terminy szkolenia grupy XIV i XV – styczeń 2022 r.

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim17.01.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos23
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim18.01.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos23
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim24.01.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos23
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim25.01.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos23
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim26.01.2022 r. 8.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak, Anna Kłos23

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie w lutym 2022 r.
Poniżej podajemy możliwe termin szkoleń:

07-08.02.2022 r., 14-16.02.2022 r.
17-18.02.2022 r., 21-23.02.2022 r.

Liczba wolnych miejsc: 20

Terminy szkolenia grupy XVI i XVII – luty 2022 r.

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim07.02.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak gr. XVI,
Anna Kłos gr. XVIIr. 
10
10
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim08.02.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak gr. XVI,
Anna Kłos gr. XVIIr. 
10
10
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim14.02.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak gr. XVI,
Anna Kłos gr. XVIIr. 
10
10
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim15.02.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak gr. XVI,
Anna Kłos gr. XVIIr. 
10
10
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim16.02.2022 r. 8.30-11.30szkolenie zdalneAleksandra Kuźmiak gr. XVI,
Anna Kłos gr. XVIIr. 
10
10

Termin szkolenia – grupa XIX

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim11.04.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalne
Anna Kłos 

10
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim11.04.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalne 
Anna Kłos 

10
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim11.04.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalne 
Anna Kłos 

10
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim11.04.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalne 
Anna Kłos 

10
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim11.04.2022 r. 8.30-11.30szkolenie zdalne 
Anna Kłos

10

Pozostało 11 wolnych miejsc na ostatnie szkolenie – maj 2022 r.

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestników
1.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim26.05.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźniak11
2.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim27.05.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźniak11
3Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim30.05.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźniak11
4.Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim31.05.2022 r. 8.30-15.00szkolenie zdalneAleksandra Kuźniak11
5. Szkolenie z zakresu form opeiki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim01.06.2022 r. 8.30-11.30szkolenie zdalne 
Anna Kłos/ Aleksandra Kuźniak
11

Szkolenie stacjonarne dla 39 UP 16.07.17.07.2022 r. Hotel na Pisą ul. Ratuszowa 13 12-200 Pisz. Szkolenie przeprowadzą Anna Kłos oraz Aleksandra Kuźniak

Drugie spotkanie stacjonarne odbędzie się w Hotelu Warmiński & Conference ul. Kołobrzeska 1 10-442 Olsztyn w dniach 08-09.10.2022 r. Udział w szkoleniu weźmie 52 Uczestników projektu.
08.10.2022 r. godz.. 9:00-17:00
09.10.2022 r. godz. 8:30-15:30

Szkolenie przeprowadzą Anna Kłos oraz Aleksandra Kuźniak


Ułatwienia dostępu