WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 9001:2015 w szczególności: opracowanie dokumentacji wymaganej przez ISO 9001 przeszkolenie personelu

Business challenge isolated on white

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w organizacji. Jego wdrożenie ma na celu stałą poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług a także polepszenie standardów obsługi klienta. ISO 9001:2015 może wdrożyć każde przedsiębiorstwo, zarówno jednoosobowa firma, duże firmy jak i dowolna instytucja/podmiot publiczny bez względu na rodzaj branży, oferowany produkt czy usługę.

ISO 9001:2015 zastąpiła w 2015 roku normę ISO 9001:2008. Wprowadzone zmiany ujednolicają wymagania systemu zarządzania jakością oraz poprawiają kompatybilność z ISO 14001 i innymi normami.

 

 

 

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA ISO 9001:2015:

 • poprawa standardu obsługi klienta oraz jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług,
 • wzrost zaufania i zadowolenia klientów oraz partnerów biznesowych,
 • usprawnienie procesu obiegu dokumentów i informacji w organizacji,
 • sprecyzowanie zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników organizacji,
 • permanentne doskonalenie się organizacji,
 • poprawa wizerunku i wzrost konkurencyjności organizacji na rynku,
 • stworzenie bazy do implementacji innych systemów zarządzania.

 

UWAGA: Certyfikacja na zgodność z normą ISO 9001 znalazła się w opublikowanym przez PARP wykazie certyfikatów i standardów świadczących o wiarygodności świadczenia przez dany podmiot usług szkoleniowych i doradczych, co sprawia, ze certyfikat ISO 9001 umożliwia świadczenie dofinansowanych usług rozwojowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

NASZA USŁUGA:

 1. Wstępna weryfikacja organizacji pod kątem spełnienia wymagań normy ISO 9001: 2015.
 2. Opracowanie nowej oraz aktualizacja istniejącej dokumentacji systemowej. Dokumentacja jest opracowywana w szczegółowy sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu działalności Państwa organizacji.
 3. Przeszkolenie pracowników organizacji wyznaczonych do bieżącej obsługi systemu zarządzania, z zakresu wymagań normy odniesienia, w tym zapewnienie materiałów i wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia (max. 10 osób).
 4. Przeprowadzenie i udokumentowanie audytów wewnętrznych i Przeglądu Zarządzania.
 5. Kompleksowe przygotowanie i obsługa organizacji w procesie certyfikacji, w tym uczestnictwo w audytach.

 

DODATKOWO OFERUJEMY:

– szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Jakością dla większej liczby pracowników

– outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Jesteśmy otwarci na inne propozycje współpracy ze strony Państwa organizacji, a powyższy katalog usług jest tylko propozycją, pokazującą potencjał realizacyjny COGNITIO.

 

KTO BĘDZIE PROWADZIŁ KONSULTACJE I SZKOLENIA:

Specjalizuje się w tematyce Zintegrowanych Systemów Zarządzania, a w szczególności Systemów Zarządzania Jakością, jak również szkoleń z tej dziedziny.

Przez 9 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania – doświadczenie na stanowisku Kierownika Działu Certyfikacji, w jednej z polskich, akredytowanych jednostek certyfikujących. Zarządzał procesami oceny systemów zarządzania oraz uczestniczył w tworzeniu procedur certyfikacji zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z  ISO 9001 oraz doświadczony trener z zakresu implementacji i audytowania ww. systemów.

Obecnie jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej oraz aktywny ekspert, doradca i trener, świadczy usługi z zakresu Systemów Zarządzania przy wykorzystaniu innowacyjnych technik z dziedziny IT.

 

Kontakt w sprawie oferty:

Marek Święcki
tel. 510 407 431
mswiecki@cognitio.edu.pl