Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Zmiany w prawie pracy nauczycieli w 2018 r.

13 listopada 2018 | 09:00 - 16:00

| 390(+VAT)
podreczniki

Adresaci:

dla pracowników organów odpowiedzialnych za oświatę, dyrektorów i wicedyrektorów  szkół oraz specjalistów ds. osobowych i  księgowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych

 

Metoda prowadzenia zajęć:

wykład ilustrowany prezentacją multimedialną

 

Prowadzący:

Nauczyciel, w tym na stanowisku kierowniczym, w dużym zespole szkół ponadpodstawowych. Konsultant WOM. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO, w tym przez 10 lat funkcja rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą. Autorka licznych artykułów i opinii m.in. z zakresu prawa oświatowego. Ekspert z listy MEN (2000-2011). Od 1999 r. właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz pracowników oświaty oraz organów administracji samorządowej.

 

Program:

 1. Sposoby nawiązywania stosunku pracy
 1. Kto może zajmować stanowisko nauczyciela?
 2. Kogo i jak zatrudnić na stanowisku nauczyciela?
 3. Jak zatrudnić nauczyciela stażystę?
 4. Jak zatrudnić nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego?
 5. Jak zatrudnić nauczyciela w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 6. Jak i w jakich przypadkach zatrudnić na czas określony nauczyciela?
 7. Jak zatrudnić nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji?
 8. Jak zatrudnić osobę bez wymaganych kwalifikacji do nauczania przedmiotu?

 

 1. Awans zawodowy nauczyciela
 1. Jakie zmiany w przepisach prawa nastąpiły w zakresie awansu zawodowego nauczyciela?
 2. Jaki wpływ mają kwalifikacje nauczyciela na jego awans zawodowy?
 3. Jaki wpływ na sposób zawarcia stosunku pracy z nauczycielem ma jego stopień awansu zawodowego?

 

 1. Ocena pracy nauczyciela
 1. Jaki jest tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela?
 • kto podlega ocenie pracy
 • z czyjej inicjatywy dokonywana jest ocena pracy
 • organy dokonujące oceny pracy
 • termin dokonania oceny pracy
 • skala oceny pracy
 • procedura dokonywania oceny pracy
 1. Jakie są kryteria oceny pracy nauczyciela?
 1. Jaki jest tryb odwołania nauczyciela od oceny jego pracy?

 

 1. Czas pracy nauczyciela
 1. Ile wynosi czas pracy nauczyciela?
 2. Ile dni wolnych od pracy przysługuje nauczycielowi?
 3. Jakie obowiązki realizuje nauczyciel w ramach swojego czasu pracy?
 4. W jaki sposób rozlicza się i rejestruje czas pracy nauczyciela?
 5. Co przysługuje nauczycielowi za pracę w dniu wolnym od pracy, a co za pracę w święta?

 

 1. Urlop wypoczynkowy
 1. W jakim wymiarze i w jakim czasie, nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego?
 2. W jakim wymiarze i na jakich zasadach udzielany jest urlop wypoczynkowy nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?
 3. Kiedy nauczyciel nabywa prawo do pierwszego urlopu?
 4. Kiedy nauczyciel nabywa prawo do kolejnego urlopu?
 5. Jakie zadania może zlecić dyrektor nauczycielowi w czasie urlopu?
 6. W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi urlop uzupełniający?
 7. W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje nauczycielowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
 8. W jakim przypadku i w jakim wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający nauczycielowi zajmującemu stanowisko kierownicze w szkole „feryjnej”?

 

 1. Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela
 1. Który nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?
 2. Jakie są cele urlopu zdrowotnego?
 3. Kto i na jakiej podstawie orzeka, a kto udziela urlopu zdrowotnego?
 4. Jakie prawa ma nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym?
 5. W jakich okolicznościach może być cofnięty urlop zdrowotny?
 6. Jakie są obowiązki nauczyciela kończącego urlop zdrowotny?

 

 1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 1. W jakim wymiarze i w jakim czasie udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?
 2. Na jaki okres udzielany jest urlop wychowawczy nauczycielowi?
 3. Jakie doszły uprawnienia nauczycielowi w okresie przysługującego mu prawa do urlopu wychowawczego?
 4. W jakim terminie nauczyciel może wcześniej zrezygnować z urlopu wychowawczego?
 5. Ile czasu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje nauczycielowi z tytułu wychowywania dziecka do lat 14?
 1. Uprawnienia socjalne nauczycieli zatrudnionych w szkołach w miejscowości do 5.000 mieszkańców.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
 2. udzielamy rabatu – 20 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji.
 3. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
 4. w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
13 listopada 2018
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
390(+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz