Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

ZASADY LEGISLACJI. OMÓWIENIE PROCEDURY UCHWAŁODAWCZEJ (WSKAZANIE NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW ORAZ PRZEDSTAWIENIE PRAWIDŁOWYCH WZORCÓW).

Luty 12 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)

Cele szkolenia:
• zaktualizowanie oraz uporządkowanie wiedzy o źródłach prawa oraz pojęcie aktu prawa
miejscowego;
• zapoznanie się z zasadami technik prawodawczych;
• omówienie odpowiedzialności przewodniczącego rady;
• przybliżenie najczęstrzych błędów legislacyjnych.
Szkolenie skierowane jest do:
• przewodniczących rad;
• przewodniczących i członków komisji rewizyjnych;
• sekretarzy urzędów;
• kierowników jednostek organizacyjnych;
• pracowników merytorycznych, przygotowujących uchwały w komórkach merytorycznych;
• pracowników biura rady.
Program:
1. Zasady prawidłowej legislacji w demokratycznym państwie prawnym.
2. Procedura uchwałodawcza:
• inicjatywa uchwałodawcza;
• projekt uchwały składany przewodniczącemu rady;
• uzgodnienia, opinie (radca prawny, skarbnik, metryczka finansowa projektu
uchwały);
• procedowanie w komisjach;
• procedowanie w radzie;
• zgłaszanie poprawek (kto może, jakie poprawki, kolejność);
• wnioski formalne a wnioski merytoryczne;
• quorum (większość zwykła, bezwzględna);
• błędy w głosowaniu, reasumpcja głosowania.
3. Omówienie zmian w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
4. Legislacja i zasady techniki prawodawczej:
• Projekt uchwały:
o Przepisy ogólne;
o Budowa uchwały;
o Tytuł uchwały;
o Układ i postanowienia przepisów merytorycznych;
o Przepisy epizodyczne;
o Układ i postanowienia przepisów przejściowych;
o Układ i postawowienia przepisów końcowych;
o Oznaczenie przepisów uchwały i ich systematyzacja;
• Zmiana (nowelizacja) uchwały;
• Tekst jednolity;
• Sprostowanie błędu;
• Inne projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (zarządzenia);
• Projekty aktów prawa miesjcowego;
• Typowe środki techniki prawodawczej.
5. Przykłady błędów legislacyjnych (wzory ze wskazaniem błędów).
6. Odpowiedzialność przewodniczącego za treść uchwały.
7. Ogłaszanie (BIP, Woj. Dz. Urz.).
8. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie procedury
uchwałodawczej.
9. Dyskusje, wymiana doświadczeń, poglądów.
Standard szkolenia:
• program szkolenia dostosowany do indywidualnych oczekiwań uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Białystok
Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz