Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

17 maja 2019 | 10:00 - 15:00

| 375(+VAT)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów unijnych, specjalistów ds. finansowych, specjalistów ds. rozliczeń, księgowych, które realizują oraz zamierzają realizować projekty w ramach w nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

pracownik samorządowy, specjalista ds. kompleksowej realizacji projektów. Funduszami europejskimi i projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych zajmuję się od ponad 7 lat zarówno jako teoretyk jak i praktyk. Posiadam wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFRR. Wartość zrealizowanych i rozliczonych projektów to kwota przekraczająca 30mln zł. Jestem praktykiem w zakresie całkowitej realizacji projektów w szczególności poprzez przygotowanie, przeprowadzenie i zrealizowanie projektów z uwzględnieniem pełnej realizacji rzeczowej z całkowitym rozliczeniem, przeprowadzeniem procedur zmian w projektach oraz pełnieniem funkcji Finance Director projektu. Poprzez ciągłe szkolenia z zakresu zarządzania projektami, metodologii zarządzania projektami – Prince2, identyfikacji zagrożeń projektowych doskonalę warsztat pracy i możliwości. Aktualnie zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Program szkolenia:

1. Umowa o dofinansowanie projektu – podstawowe obowiązki beneficjenta.

2. System SL 2014.
• Nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
• Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)
• Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie
• Monitorowanie postępu rzeczowego projektu
• Monitorowanie postępu finansowego realizacji
• Zestawienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia
• Analiza realizacji zakładanych wskaźników
• Sprawozdawczość
• wykorzystanie Modułu Korespondencja
• rejestracja Harmonogramu płatności
• wprowadzenie danych pracowników merytorycznych do Bazy personelu
• zgłoszenie informacji o zamówieniach przekraczających progi ustawy o PZP
• procedura wycofania wniosku o płatność
• poprawa wniosku przez Beneficjenta
• korekta wniosku przez Opiekuna projektu
• Zakończenie weryfikacji wniosku przez Opiekuna projektu zakończone przesłaniem do Beneficjenta wyniku weryfikacji oraz uruchomieniem płatności

3. Najczęściej popełniane błędy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
 2. udzielamy rabatu – 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji.
 3. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
 4. w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
17 maja 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
375(+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3 Olsztyn + Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz