Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Styczeń 24 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
360864shutterstockkalkulator

Cele szkolenia:

Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

– Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych;

– Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie;

– Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy;

– Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji;

– Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu;

– Podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Korzyści dla uczestników:

– Nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych;

– Sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych;

– Zasady skutecznego rozliczania realizacji Umowy o dofinansowanie

– Opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych

– Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu

– Zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu

– Nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Od 2008 r. z powodzeniem rozwija swoją działalność gospodarczą.

WYKSZTAŁCENIE: wyższe w dziedzinie integracji europejskiej oraz podyplomowe w dziedzinie rachunkowości i kontroli finansowej.

Program:

 1. Wprowadzenie do systemu SL2014

– Podstawowe definicje i obowiązki umowne w zakresie systemu SL2014.

– Nadawanie i cofanie uprawnień do obsługi systemu

– Logowanie w systemie:

a) Profil ePUAP.

b) Certyfikat kwalifikowany

c) Login i hasło.

– Przewodnik, pomoc, układ graficzny i nawigacja systemu.

– Obsługa i edycja projektu

– Dane użytkownika.

– Menedżer kolumn i narzędzia dostępne użytkownikowi.

 1. Podstawowe funkcjonalności systemu SL2014 na etapie zarządzania projektem

– Korespondencja w systemie.

– Harmonogram płatności.

– Monitoring postępu i uczestników projektu.

– Eksport i import danych.

– Personel projektu.

– Zamówienia publiczne.

 1. Sposób obsługi i składania Wniosku o płatność w systemie SL2014

– Wniosek o płatność – utworzenie i rejestracja wniosku.

– Obsługa wniosku częściowego i końcowego.

– Sposób obsługi Załączników.

– Korekta wniosku o płatność.

– Wycofanie wniosku o płatność.

 1. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020

– Terminy składania Wniosku o płatność

– Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność

– Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe

– Okres sprawozdawczy

– Postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji.

– Postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania.

– Wykazywanie dochodu w projekcie

– Załączniki do Wniosku o płatność

– Typowe błędy w toku procesu rozliczeń

 1. Dyskusja końcowa, pytania, konsultacje, wypełnianie ankiet.

Informacje organizacyjne:

 1. przy min. 2 osobach z jednej organizacji udzielamy rabatu – 15 zł/osoba.
 2. cena zawiera zapewnienie materiałów szkoleniowych, przerwy kawowej, lunch oraz materiałów piśmienniczych.
 3. zajęcia prowadzone są przeze mnie w formie: prezentacji PP, druków warsztatowych (wydruki wniosku o płatność i zadań rozliczeniowych), rzeczywistej pracy w systemie SL2014 prowadzonej na prywatnym profilu trenera.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 24
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kielce
Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
Kielce,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl