Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Rozwój umiejętności interpersonalnych w pracy kierownika w urzędzie

Luty 22 | 08:00 - 16:00

| 390zł (+VAT)
8157673934_fa94429a3b_z

Praktyczny 1-dniowy warsztat z zakresu wzmocnienia kompetencji kierowniczych

Cel szkolenia:

 • Poznanie najważniejszych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających zarządzanie pracownikami
 • Dostosowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju pracownika
 • Zidentyfikowanie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju oraz wytyczenie dalszych własnych celów rozwojowych

Do kogo skierowane?

 • Kadra kierownicza

Metodyka: Szkolenia odbywają się głownie w formie wykładowo- warsztatowej, aby poza wiedzą teoretyczną umożliwić uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności. Stosowane metody: dyskusja moderowana, interaktywny wykład, ćwiczenia w parach i podgrupach, filmy.

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • Zwiększenie samoświadomości w obszarze umiejętności kierowniczych
 • Udoskonalenie sztuki komunikacji a tym samym osiąganie wytyczonych celów poprzez lepsza współpracę w zarządzanym zespole
 • Podniesienie pewności siebie w relacjach z podwładnymi
 • Wywieranie pozytywnego wpływu na rozwój pracowników
 • Lepsza organizacja pracy dzięki usprawnieniu delegowania zadań

Prowadzący: Agnieszka Szponar

Certyfikowany Coach ICC, Trener, Absolwentka Studiów Podyplomowych Psychologia Pozytywna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Coach i Mentor Biznesu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przedsiębiorca. Specjalizuje się w obszarze komunikacji, motywacji, pracy zespołowej i rozwoju kompetencji przywódczych. Ukończyła kurs Mediatora w Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych FISO.

Program 1-dniowego szkolenia:

FUNKCJE KIEROWNICZE W ZARZąDZANIU PERSONELEM

 1. Najważniejsze aspekty w pracy kierownika.
 2. Style zarządzania. Poznanie swojego stylu zarządzania
 3. Etapy rozwoju pracownika a interwencje kierownika.

KOMUNIKACJA I RELACJA JAKO KLUCZ SKUTECZNEJ ROZMOWY Z PRACOWNIKIEM

 1. Podstawowe aspekty komunikacji:
 • Aktywne słuchanie
 • Parafraza
 • Rola pytań w pracy z ludźmi
 1. Style komunikacji i ich zastosowanie w pracy z podwładnymi.
 • Zidentyfikowanie swojego stylu i związane z tym szanse i zagrożenia.
 • Rozpoznanie stylów swoich najbliższych współpracowników, aby zrozumieć i skuteczniej do nich docierać.
 1. Narzędzia komunikacyjne kierownika:
 • Delegowanie i zlecanie zadań.
 • Formułowanie celów.
 • Model GROW jako skuteczne narzędzie ułatwiające prowadzenie rozmów zorientowanych na podejmowanie działań.
 1. Udzielanie informacji zwrotnej
 • Informacja wzmacniająca
 • Informacja rozwijająca
 1. Koło kompetencji kierowniczych.
 • Mocne strony i obszary do rozwoju.
 • Wyznaczenie dalszego kierunku do rozwoju.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 22
Czas:
08:00 - 16:00
Koszt:
390zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Gdańsk
Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl