Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

REWOLUCJA W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. Istota i praktyka ochrony danych osobowych. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)

Luty 27 | 10:00 - 15:00

| 420zł (+VAT)
binary-2326144_640

Jak uczynić przetwarzanie danych osobowych zgodnym z obecnym stanem prawa ochrony danych osobowych i być przygotowanym do obowiązków wymogów wynikających z RODO?

Cel?

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany i omówiony „algorytm” myślenia i postępowania właściwy dla specyfiki funkcjonowania danego podmiotu (także w zakresie tworzenia dokumentacji rozumianej i traktowanej jako dowody legalności przetwarzania danych osobowych) prowadzący do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (ochrony danych osobowych). Zagadnienia szkolenia ujęte w programie szkolenia będą „ilustrowane” przykładami naruszeń prawa ochrony danych osobowych oraz wskazywaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak się owych naruszeń ustrzec.

Adresaci?

Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych w szczególności osoby, które w codziennej pracy mają do czynienia z danymi osobowym: administratorzy bezpieczeństwa informacji, pracownicy kadr, marketingu, administracji, sprzedaży, obsługi klienta, IT, działu prawnego, menedżerowie i kadra zarządzająca.

Kto będzie prowadzącym?

Krzysztof Sługocki – Jest zawodowym trenerem i wykładowcą od 2004 roku. Ma certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W działalności zawodowej łączy wybrane zagadnienia prawne z zastosowaniami informatyki oraz z rozwojem i doskonaleniem umiejętności osobistych.
Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Obecne umiejętności związane z prowadzeniem szkoleń pozwoliły mu na intensywne i profesjonalne w ostatnich latach uprawianie głównie działalności szkoleniowej.
Wystąpienia publiczne w roli trenera są jego pasją i jednym ze źródeł dochodu.
Prowadzi szkolenia z zakresu następujących kręgów tematycznych:
– wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo działalności gospodarczej i inne);
– zastosowania informatyki (głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office, a także OpenOffice – m.in. Excel+VBA+SQL w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie stron www itp.);
W ocenach i opiniach jego pracy podkreślano wielokrotnie umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu, swobodę i łatwość w przekazywaniu treści (dysponuję pakietem referencji).

Główne zagadnienia i program szkolenia

 • Czy we właściwy sposób w danym podmiocie są przetwarzane dane osobowe? Jak we właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe? Co to znaczy „właściwy”?
 • Czy wdrożono w danym podmiocie  odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi? Jak wdrożyć odpowiednie procedury? Co to znaczy „odpowiednie”?
 • Dlaczego i w jakim zakresie dbanie o ochronę danych osobowych dotyczy poszczególnych pracowników danego podmiotu?
 • Jak osiągnąć,  jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty, które będą dowodami legalnego przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie i jednostkach organizacyjnych?
 • Co się zmieniło po 01 stycznia 2015 roku w prawie ochrony danych osobowych i jakie ma to znaczenie (jakie zmiany nastąpiły w roku 2016; jakie zmiany nastąpią w najbliższym czasie)?
 • Na czym polega nowa rola i istota funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji? Czy ABI („nowy ABI” w rozumieniu zmian w prawie w roku 2015)  jest potrzebny? Jakie są nowe wymagania wobec funkcjonowania ABI? Zamiast ABI będzie IODO (IOD, DPO) – co to oznacza dla danego podmiotu i jednostek organizacyjnych?

Zakres merytoryczny:

 1. Usystematyzowanie koniecznych działań w danym podmiocie w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.
  1. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (obecnych i przyszłych – RODO od maja 2018)
  2. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych (pojęcie przetwarzania danych osobowych, pojęcie danych osobowych, pojęcie zbioru danych osobowych, rodzaje danych osobowych).
 2. Obowiązki i prawa tych, którzy mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych; obowiązki i prawa administratora danych osobowych (ADO) i administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
 3. Prawa osoby, której dotyczą dane, zabezpieczanie zbiorów danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych; odpowiedzialność karna, GIODO, zakresy uprawnień.
  1. Prawa uczestnika realizacji zadań realizowanych w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  2. Prawa dotyczące pracownika w danym podmiocie w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  3. Udostępnianie danych osobowych.
 4. Praktyka kompletowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych i działania kontrolne (koniecznym jest zgromadzenie i administrowanie pakietem dokumentów wskazanych w przepisach prawa).
 5. Organizacja przetwarzania i ochrony danych osobowych (praktyczne wskazówki i rozwiązania dla danego podmiotu).
 6. Wybór przypadków i orzecznictwo.
 7. Zmiany w ochronie danych osobowych – nowe unijne ramy – rozporządzenie PE (od kiedy i co należy czynić?).

 

Udzielamy rabatu – 30 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji

ochrona danych osobowych

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 27
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
420zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Katowice
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl