Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO I SKŁADNICY AKT W PRAKTYCE – WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE

Czerwiec 25 | 10:00 - 15:30

| 395zł + VAT

Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych:

 1. Studia wstępne;
 2. Rozpoznanie przynależności zespołowej;
 3. Segregacja i systematyzacja;
 4. weryfikacja kategorii archiwalnych,
 5. brakowanie przeterminowanej dokumentacji archiwalnej,
 6. archiwizowanie materiałów archiwalnych,
 7. archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 8. uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym,
 9. wydzielenie materiałów archiwalnych,
 10. nadawanie układu dokumentacji w zespole,
 11. inwentaryzacja,
 12. znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej),
 13. opracowanie krótkiego rysu historycznego jednostki organizacyjnej.

Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

 

Ćwiczenia:

 1. Wypełnianie spisu spraw;
 2. Opisywanie teczek aktowych;
 3. Uzupełnianie opisów
 4. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych ( w tym dokumentacji technicznej, informatycznych nośników danych);
 5. Prowadzenie wykazu spisów zdawczo-odbiorczych;
 6. Wypełnianie karty udostępnienia akt/rejestru udostępnień;
 7. Sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania;
 8. Przygotowanie protokołu zaginięcia/uszkodzenia/zniszczenia akt;
 9. Przygotowanie protokołu wycofania dokumentacji ze stanu archiwum;
 10. Sporządzanie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej;
 11. Sporządzanie spisu materiałów archiwalnych przeznaczonych do przekazania do archiwum państwowego;
 12. Sprawozdanie z działalności archiwum;

 

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował z wieloma jednostkami administracji publicznej, m. in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządem Mienia Skarbu Państwa, czy archiwum Polskiej Akademii Nauk.
Ostatnio kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Czerwiec 25
Czas:
10:00 - 15:30
Koszt:
395zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Białystok
HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz