Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Podsumowanie zmian w prawie pracy 2018/2019

26 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00

| 350(+VAT)

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, managerów nadzorujących działy HR

 

O trenerze

Radca prawny,  zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Często opracowuje strategie w sporach sądowych z pracownikami, tworzy regulaminy i porozumienia zbiorowe. Ma również doświadczenie w zakresie pracowniczych aspektów łączenia się spółek. W codziennej pracy doradza również w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych oraz ochroną danych osobowych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących prawa do wcześniejszej emerytury. Publikuje na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej czy portalu prawo.pl. Prowadzi bloga dotyczącego prawa pracy z punktu widzenia pracodawców: www.prawodlapracodawcy.pl

 

PROGRAM:

 

1.Nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych w 2019 r.

 a) Jak długo trzeba będzie przechowywać akta osobowe

– nowe zasady dotyczące długości okresu przechowywania akt osobowych

– długość okresu przechowywania akt w zależności od daty nawiązania stosunku pracy

– okresy przechowywania akt w sytuacjach wyjątkowych

b) przechowywanie akt pracowniczych w formie elektronicznej

– kiedy będzie można przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej

– w jaki sposób dokonać zmiany formy przechowywania akt

– czy będzie można wrócić do formy papierowej

– wydawanie dokumentacji pracownikowi oraz członkom ich rodzin

c) nowy sposób prowadzenia akt osobowych

– obowiązek przechowywania nowych dokumentów

– co powinno znaleźć się w części C i części D akt osobowych

 

2.Nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych

 a) kto będzie mógł zostać członkiem związku zawodowego

– osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – kiedy mogą zostać członkiem związku zawodowego

– inne kategorie osób, które mogą zostać członkiem związku zawodowego

b) zmiany w obowiązku poinformowania o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej

– status zakładowej organizacji związkowej

– nowe terminy udzielenia informacji o liczbie członków związku zawodowego

– konsekwencje nieudzielenia informacji o liczbie członków

– prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń co do liczebności związków

– postępowanie o ustalenie liczby członków związku zawodowego przed sądem

c) zmiany w szczególnej ochronie przed zwolnieniem działaczy związkowych

– założenia szczególnej ochrony przed zwolnieniem działaczy związkowych

– kto będzie mógł zostać objęty ochroną

– termin na wyrażenie zgody przez zarząd związku i konsekwencje jego przekroczenia

– nowe zasady odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy z działaczem związkowym

 

3. RODO w kadrach i monitoring pracowników

 a) podstawowe założenia RODO i systemu ochrony danych osobowych

– podstawowe pojęcia wynikające z RODO

– co to jest naruszenie danych osobowych

– zasady przetwarzania danych osobowych

– podstawy przetwarzania

b) jakie dane kandydatów do pracy i pracowników może przetwarzać pracodawca

– dane, które można pozyskać od kandydata do pracy

– dane, które można pozyskać od pracownika

– kiedy można przetwarzać dane osobowe członków rodzin pracowników

c) prawa pracowników, jako osób, których dane przetwarzane są przez pracodawcę

– obowiązek informacyjny

– prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu

– dochodzenie roszczeń – pozew do sądu powszechnego i skarga do Prezesa UODO

d) monitoring

– monitoring wizyjny – kiedy i jak stosować?

– monitoring poczty elektronicznej

– pozostałe sposoby monitorowania

– omówienie wzoru postanowień regulaminu pracy dotyczących stosowania monitoringu w zakładzie pracy

 

4.Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

 a) podstawowe założenia i zasady działania PPK

– wysokość składek po stronie pracodawcy i pracownika

– obowiązki nałożone na pracodawcę

– umowa o zarządzanie PPK i wybór instytucji finansowej

– możliwość zrezygnowania z PPK

– podział środków i możliwość wcześniejszego wykorzystania środków zgromadzonych na PPK

– planowane daty obowiązywania w zależności od rozmiaru zatrudnienia

b) sankcje za naruszenie przepisów o PPK

– brak umowy o zarządzanie PPK

– nakłanianie do rezygnacji z PPK

– naruszenie pozostałych obowiązków

– odpowiedzialność wobec pracowników

c) podstawowe założenia i zasady działania PPE

– kiedy można utworzyć PPE

– wysokość składki na PPE

– podział i wypłata środków z PPE

d) relacje pomiędzy PPK a PPE

– w jakich sytuacjach PPE umożliwi rezygnację z PPK

– wady i zalety obu rozwiązań

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu -15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
26 kwietnia 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
350(+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz