Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

ORGANIZACJA PRACY BIUR RAD I ZARZĄDÓW. PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM I PRZEWODNICZĄCYM RADY.

20 maja 2019 | 10:00 - 15:00

| 380zł + VAT

Cel szkolenia:
• omówienie statutu rady, zadań i organizacji pracy;
• zapoznanie uczestników szkolenia, jak prawidłowo powinna wyglądać sesja rady,
czy posiedzenia komisji;
• przekazanie wiedzy nt. statusu prawnego i zadań przewodniczącego komisji
oraz przewodniczącego rady;
• omówienie organizacji pracy biura rady/zarządów z radnymi;
• praktyczne omówienie występujących problemów w funkcjonowaniu rady i jej organów
oraz biura rady.
Szkolenie skierowane jest do:
• pracowników biura rady i zarządów;
• przewodniczących rad oraz komisji;
• radnych.
Program:
1. Statut, jako podstawa funkcjonowania rady gminy, powiatu.
2. Zadania organu uchwałodawczego i wykonawczego.
3. Organizacja biura rady/zarządów i jego pracy.
4. Współpraca pracowników biura rady/zarządów z przełożonym, przewodniczącym rady,
przewodniczącymi komisji, radnymi oraz jednostkami merytorycznymi i organizacyjnymi.
5. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:
• przygotowanie sesji i komisji;
• obsługa sesji rady;
• dokumentowanie obrad rady i komisji;
• uchwały i inne akty normatywne.
6. Status prawny i zadania przewodniczącego rady:
• porządek obrad (wprowadzanie zmian);
• wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami rady
i posiedzeniami komisji;
• podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady gminy sprawne
kierowanie pracą rady;
• interpelacje;
• rozpatrywanie skarg na organy.
7. Działalność biura rady/zarządów:
• oświadczenia majątkowe składane przez radnych (konsekwencje niezłożenia, terminy),
publikacja oświadczeń w BIP;
• informowanie radnych o obowiązujących ich przepisach antykorupcyjnych;
• skargi i wnioski w KPA;
• diety radnych, zwrot kosztów podróży;
• uroczystości oficjalne;
• spotkania i imprezy okolicznościowe;
• przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem
rady;
• przygotowanie projektów uchwał;
• dokumentacja rady.
8. Podstawowe definicje i zasady w pracy kancelaryjnej i archiwalnej.
9. Komunikacja interpersonalna:
• sposób wchodzenia w relację;
• świadomość własnych zachowań i ich skutków;
• zrozumienie swoich reakcji na zachowania innych;
• doskonalenie umiejętności udzielania i otrzymywania informacji.
10. Rozmowa telefoniczna:
• sposoby radzenia sobie z różnymi typami rozmówców – gawędziarz, prowokator, zawsze
mówiącym „nie”, wszystkowiedzący, wymagający, zirytowany, agresywny;
• co należy zawsze, a czego nie wolno mówić nigdy;
• narzędzia kontroli rozmowy – aktywne słuchanie, modulacja głosu;
• pierwsze pozytywne wrażenie/końcowe pozytywne wrażenie.
11. Sposoby komunikacji w trudnych sytuacjach.
12. Rozbieżności opinii i przekonań.
13. Autoprezentacja – narzędzie budowania wizerunku biura rady/zarządu.
• wchodzenie w kontakt, wzbudzanie sympatii, efekt „halo”;
• trójkąt dramatyczny – słowa, mimika, gest, pantomimika;
• zachowania werbalne i parawerbalne – tempo, głośność, dobór słów, „ łączniki”, śmiech;
• zachowania niewerbalne – ekspresja mimiczna, kontakt wzrokowy, gestykulacja, pozycje
ciała, strefy, ubiór, przedmioty osobistego użytku;
• sposoby radzenia sobie z tremą.
14. Organizacja spotkań oficjalnych.
15. Inne płaszczyzny aktywności biura rady i radnych.
Standard szkolenia:
• program szkolenia dostosowany do indywidualnych oczekiwań uczestników

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu -15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
20 maja 2019
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
380zł + VAT
Wydarzenie Categories:
,

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3 Olsztyn

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz