Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Nowelizacja Karty Nauczyciela – wprowadzone zmiany i ich wpływ na zatrudnianie nauczycieli

Luty 6 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
szkola

Cel szkolenia:

Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela.

Zdobycie wiedzy na temat rozwiązań organizacyjnych i kadrowych niezbędnych do zastosowania w okresie wdrażania zmian.

Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w awansie zawodowym nauczycieli, sposobie i trybie dokonywania oceny pracy, korzystania z urlopów zdrowotnych oraz innych uprawnień.

Zapoznanie z nowymi zasadami zatrudniania i wynagradzania nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący:

Praktyk, pracuje na stanowisku głównego specjalisty ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuję się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe.
Ceniony wykładowca i ekspert z listy edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie przygotowania koncepcji szkoleń dla pracowników jst, absolwentka seminarium doktorskiego Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany doradca zawodowy, specjalista w zakresie public relations, członek Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, członek Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce.
Autorka książki „Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej”, Wyd. Presscom Wrocław, 2016 oraz autorka publikacji z zakresu oświaty na portalu EDURADA oraz wydawnictwa TiK.

Program:

Wprowadzenie do szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: przedstawienie tematu i celu szkolenia.

1. Zapoznanie z obowiązującymi od 2018 roku przepisami prawa wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela.

2. Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli:

– tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze: terminy dokonywania oceny, ocena z inicjatywy organów czy na wniosek zainteresowanego, czas na dokonanie oceny.

– nowy katalog ocen – korzyści i negatywne konsekwencje,

– rola rodziców w procedurze oceny pracy nauczyciela,

– zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela,

– tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy,

– nowy obowiązek ustalenia regulaminu dokonywania oceny pracy,

– kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, uwzględniające realizację planu zawodowego nauczyciela,

– wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzenia nauczyciela.

3. Awans zawodowy nauczycieli:

– nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego,

– zmian okresów pracy nauczyciela pomiędzy stażami na kolejny stopień awansu,

– ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.

4. Zmiany w zatrudnianiu i wynagradzaniu nauczycieli.

5. Nowy czas pracy nauczycieli – zmiany pensum nauczycieli specjalistów, realizacja godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

6. Uprawnienia socjalne, urlopy oraz uprawnienia rodzicielskie:

– urlopy wypoczynkowe,

– urlopy uzupełniające,

– urlopy dla poratowania zdrowia,

– urlop wychowawczy,

– zasady korzystania z opieki nad dzieckiem.

7. Pozostałe zmiany.

Dyskusja, wymiana spostrzeżeń, pytania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe i piśmiennicze (notes i długopis), wydanie certyfikatów oraz przykładowe wzory pism i formularzy,

– udzielamy rabatu – 15 zł/ osoba przy zgłoszeniach min. 2 osobowych z jednej organizacji,

– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 6
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl