Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W PRACY W URZĘDZIE

Luty 2 | 10:00 - 15:00

| 355zł +VAT
handshake-2056023_1920

Adresaci szkolenia:

Personel jednostek samorządu terytorialnego- pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów zainteresowani zdobyciem wiedzy i poszerzeniem zakresu umiejętności promowania jednostek terytorialnych.
Cel i korzyści szkolenia:
1/Wzbogacenie umiejętności rozumienia i posługiwania się etykietą i protokołem dyplomatycznym.
2/Efektywne kreowanie wizerunku urzędu i zdolności autoprezentacji personelu w spotkaniach i wizytach krajowych i międzynarodowych.
3/Nabycie sprawności w organizowaniu i realizacji przyjęć delegacji zagranicznych.
4/Wzmocnienie skuteczności w kontaktach międzyludzkich w oparciu o dobre maniery- poprawa wizerunku kompetentnego urzędnika.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Socjolog, kulturoznawca; konkursowy prelegent TWP. Wykładowca, szkoleniowiec,  trener, coach. autor wielu programów edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych.

Z bogatym doświadczeniem zawodowym w dziedzinach organizacji i kierownictwa ( organizator i realizator imprez ogólnopolskich, dyrektor w  agencjach reklamowych, prezes organizacji pozarządowych i 2 spółek z o. o. ). Osoba medialna ( wywiady, opinie i diagnozy w mediach, praca w zespołach filmowych, dyrektor m. in. Studium Twórczości i Międzynarodowego Studium Dziennikarskiego, rekruter,  juror w wielu konkursach, uczestnik komisji egzaminacyjnych ).

Ekspert z zakresu komunikacji społecznej.  W ramach prowadzonych szkoleń specjalizuje się w dziedzinach : komunikacja, kompetencje menedżerskie, negocjacje, profesjonalna obsługa klienta, sztuka autoprezentacji, marketing i zarządzanie, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie: czasem , zmianą;  telemarketing, asertywność,  kreatywność.

W dorobku : ponad 7.800 godzin zrealizowanych wykładów, szkoleń, warsztatów , coachingów, eventów  m. in.dla kadry kierowniczej różnych szczebli i osób zarządzających firmami i instytucjami,  przedstawicieli handlowych, urzędników państwowych, pracowników administracji, bankowców,  polityków, lekarzy.

Prowadzenie warsztatów i szkolenia w ramach m. in. UNIVERS Konsulting-Edukacja, Akademii Liderów, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Szkolenia Łódź, Akademii Potencjału Twórczego, AMADEO, Ośrodka Edukacji, Instytutu NAO, FPL Consultant, Agencji Promocji Kadr, Stowarzyszenia Autorów Programów Edukacyjnych, , Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji, CE ORLEN.

Zajęcia zrealizowane m. in. dla : boco Polska, Olimpia,  InterGroclin,  Donau Design, Vector, Jean Mueller Polska, Philips, Geant,  Siemens, Galika, ProMotor,  Mediadress, EVER, PROFI, Wandalex S.A, AMADEUS, STOMIL, TOTALIZATOR SPORTOWY, Poczta Polska, Rolimpex Nasiona, DATA , ORLEN, AGROFARM, KMP w Łodzi, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ARIMR.

PROGRAM
1. PROTOKÓŁ, CEREMONIAŁ I ETYKIETA
a/ historyczne i współczesne znaczenie protokołu dyplomatycznego
b/ zakres i możliwości wykorzystania dyplomacji w pracy samorządowej
2. WIZERUNEK I PREZENTACJA URZĘDU ORAZ PRACOWNIKA
a/zasady zachowania trakcie oficjalnych spotkań
b/reguły obyczajowe w kontaktach międzyludzkich
c/relacje biznesowe i kulturowe w oparciu o umiejętność komunikowania się
– autoprezentacja, komunikacja niewerbalna, dystans, powitania, słuchanie, pytania
3. ORGANIZACJA WIZYTY DELEGACJI ZAGRANICZNEJ- POBYT SŁUŻBOWY ZA GRANICĄ
a/formy zaproszeń i odpowiedzi na zaproszenia- określenie celu, wskazanie terminów, kontakty, plan pobytu, wzór zaproszenia, potwierdzenie przyjazdu
b/dobór i kompetencje personelu do obsługi delegacji; fachowe przygotowanie wyjazdu
c/program pobytu i sytuacje nieprzewidziane
d/ prowadzenie rozmów biznesowych i towarzyskich, style negocjacji
e/zasady procedencji w kontaktach urzędowych
f/protokolarna obsługa przyjęć- elementy przyjęcia dyplomatycznego
g/przygotowanie i wręczenie materiałów promocyjnych
h/PR i współpraca z mediami
i/organizacja czasu wolnego
j/dobór i sposób wręczania prezentów zgodnie z obowiązującymi w UE standardami
k/etykieta po zakończeniu pobytu
4. CHARAKTER I KOMPOZYCJA UBIORU
a/ dostosowanie stroju i wyglądu zewnętrznego do okoliczności- spotkania oficjalne, półoficjalne, towarzyskie
b/znaczenie i wykorzystanie dodatków do stroju oraz rekwizytów
5. PROCEDURY I WYMOGI ORGANIZACJI PRZYJĘĆ i SPOTKAŃ
a/dekoracja i wystrój sali
b/ ustalenie i oznaczenie miejsc gości i gospodarzy; zajmowanie miejsc
c/trafny dobór menu
d/savoir vivre przy stole
e/toasty i okolicznościowe wystąpienia
f/wymiana wizytówek
g/podpisywanie i wręczanie umów zgodnie z protokołem
h/finalizacja przyjęcia/spotkania
6. GAFY I POTKNIĘCIA- JAK WYBRNĄĆ Z NIEZRĘCZNEJ SYTUACJI?
7. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI
8. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Szkolenie realizowane w formie wykładu interaktywnego z elementami warsztatów, ukierunkowane na praktyczne wdrożenie wiedzy, wsparte dużą ilością ćwiczeń /z podziałem na grupy/, prowadzone w sposób komunikatywny i motywujący.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 2
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl