Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Archiwum Zakładowe: rozporządzenie RODO, nowa ustawa ODO, zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.

15 października 2018 | 09:00 - 17:00

| zł (+VAT)390
book-436508_640

Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Prowadzący:
Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych kursów archiwalnych i metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z  archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Regularnie pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, prowadząc archiwa zakładowe i składnice akt ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych. Współpracowała m.in. z Polska Akademią Nauk, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, teatrami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzania dokumentacją w jednostce, prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt oraz stosowania przepisów kancelaryjnych w praktyce.

Program szkolenia: Archiwum Zakładowe: rozporządzenie RODO, nowa ustawa ODO oraz zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 roku.

Sesja 1 – Informacje wstępne. Podstawy prawne. Instrukcja Kancelaryjna.

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją;
 2. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna;
 3. Ważniejsze obowiązki aktotwórców;
 4. Dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy;
 5. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne;
 6. Systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy, mieszany;
 7. Udział komórek innych niż merytoryczne w załatwianiu sprawy;
 8. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym;
 9. Znakowanie teczek i spraw;
 10. Postepowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji;
 11. Pytania i odpowiedzi./Ćwiczenia praktyczne.

Sesja  2 – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

 1. JRWA – budowa i przeznaczenie;
 2. Tworzenie wykazu akt;
 3. Kategorie archiwalne. Jak liczyć okres przechowywania?
 4. Rozszerzanie i modyfikacja; Schemat rozbudowy JRWA. Mechanizm tworzenia podziału rzeczowego;

Sesja 3 – Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego i składnicy akt.

 1. Cele i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt;
 2. Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego (przykładowy roczny harmonogram prac);
 3. Personel archiwum zakładowego i składnicy akt;
 4. Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego i składnicy akt;
 5. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych; odmowa przyjęcia dokumentacji;
 6. Etapy porządkowania dokumentacji;
 7. Porządkowanie akt kat. A;
 8. Porządkowanie dokumentacji kat. B;
 9. Gromadzenie i układanie akt w archiwum zakładowym lub składnicy akt;
 10. Udostępnianie akt;
 11. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 12. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 13. Kontrola archiwum zakładowego;
 14. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji jednostki prowadzącej/likwidacji komórki organizacyjnej;

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 20 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,
– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
15 października 2018
Czas:
09:00 - 17:00
Koszt:
zł (+VAT)390
Wydarzenie Category:

Miejsce

Szczecin
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz