Cognitio Minione Wydarzenia | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Zachodniopomorskie

Wydarzenia List Navigation

Sierpień 2017
420zł + VAT

NOWE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 r.? Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

22 sierpnia 2017 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szczecin, Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1 + Google Map
security-1202344_640

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO. Z uwagi na to, że zmiany są przedstawiane i porównywane w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie jest dedykowane dla osób posiadających już wiedzę  na temat ochrony danych…

Dowiedz się więcej »
Wrzesień 2017
345zł + VAT

GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM, PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I LOKATORÓW, SPRAWY ZWIĄZANE Z EKSMISJĄ

19 września 2017 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Willa West-Ende, Al. Wojska Polskiego 65
Szczecin,
+ Google Map
11415696705_b5f18f4122

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej gospodarowania mieszkaniowym zasobem na podstawie: - USTAWY  O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO oraz - UCHWAŁ RADY GMINY: w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wiedzy z zakresu praw i obowiązków właścicieli i lokatorów  oraz spraw związanych z eksmisją w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (Kodeks postępowania cywilnego, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r.…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

28 września 2017 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Archiwum zakładowe: organizacja, zakres działania, metodyka.

29 września 2017 | 09:00 - 16:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
archiwum

Szkolenie rozpoczyna się zapoznaniem Uczestników z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi obieg dokumentacji w podmiocie, a następnie zasadami jej archiwizacji i przechowywania. Następnie omawiana będzie kwalifikacja archiwalna wytwarzanej współcześnie dokumentacji, zasady prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie ze szczególnym uwzględnieniem zasad przekazywania akt do Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt. Centralnym punktem programu będą zasady organizacji Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt, jego tryb działania, archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie wypełniania środków ewidencji Archiwum i Składnicy Szkolenie ma na celu przygotowanie…

Dowiedz się więcej »
Październik 2017
345zł +VAT

Archiwum zakładowe: organizacja, zakres działania, metodyka.

12 października 2017 | 09:00 - 16:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
archiwum

Szkolenie rozpoczyna się zapoznaniem Uczestników z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi obieg dokumentacji w podmiocie, a następnie zasadami jej archiwizacji i przechowywania. Następnie omawiana będzie kwalifikacja archiwalna wytwarzanej współcześnie dokumentacji, zasady prawidłowego obiegu dokumentacji w podmiocie ze szczególnym uwzględnieniem zasad przekazywania akt do Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt. Centralnym punktem programu będą zasady organizacji Archiwum Zakładowego/ Składnicy akt, jego tryb działania, archiwizacja dokumentacji aktowej i technicznej oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie wypełniania środków ewidencji Archiwum i Składnicy Szkolenie ma na celu przygotowanie…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
375zł + VAT

System SL 2014 – zajęcia warsztatowe rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych

3 listopada 2017 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Cele szkolenia: Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim: – Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych; – Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie; – Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy; – Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji; – Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu; – Podniesienie potencjału w…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

1 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
stocksnap_fsplfpqbcz

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2018
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Styczeń 15 | 08:00 - Styczeń 17 | 17:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
Luty 2018
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Luty 22 | 08:00 - 16:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
Kwiecień 2018
420zł (+VAT)

Ochrona danych osobowych – zadania i wypełnianie funkcji ABI (nowego IODO). Przygotowanie do RODO – zmiany jakie czekają nas po 25 maja 2018 r.

Kwiecień 23 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
abi

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Jego celem jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu ochrony danych osobowych, w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie w czasie pełnienia…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events