Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Zachodniopomorskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzną Malec tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl Pobierz formularz

Minione Wydarzenia › Zachodniopomorskie

Styczeń 2018

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

15 stycznia 2018 | 08:00 - 17 stycznia 2018 | 17:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
950zł +VAT

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »

Luty 2018

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

22 lutego 2018 | 08:00 - 16:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
395zł (+VAT)

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »

Kwiecień 2018

Ochrona danych osobowych – zadania i wypełnianie funkcji ABI (nowego IODO). Przygotowanie do RODO – zmiany jakie czekają nas po 25 maja 2018 r.

23 kwietnia 2018 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
420zł (+VAT)

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Jego celem jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu ochrony danych osobowych, w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie w czasie pełnienia…

Dowiedz się więcej »

Sierpień 2018

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami, zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów.

22 sierpnia 2018 | 10:00 - 15:00
Koszalin, Hotel GROMADA***, ul. Zwycięstwa 20-24
Koszalin,
+ Google Map
375zł (+VAT)

Cel szkolenia  -przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków, poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień , które powodują kierowanie skarg oraz prawidłowe postępowanie z wnioskami oraz omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów Adresaci – kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg i wniosków oraz pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem obowiązującej dokumentacji. Tematyka dotyczy administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych, a także…

Dowiedz się więcej »

Październik 2018

Archiwum Zakładowe: rozporządzenie RODO, nowa ustawa ODO, zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.

15 października 2018 | 09:00 - 17:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
zł (+VAT)390

Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów. Prowadzący: Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych kursów archiwalnych i metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z  archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2018

Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

8 listopada 2018 - 31 stycznia 2019
do uzgodnienia

Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego: Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera. Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa; podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania…

Dowiedz się więcej »

WYDATKOWANIE SUBWENCJI NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH- wykonanie art. 8 oraz 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

16 listopada 2018 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map
375zł + VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie mniejszej niż w subwencji oświatowej. Nowe zasady są zawarte w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wiele samorządów od 1 stycznia br. nie zmieniła sposobu klasyfikowania wydatków na uczniów niepełnosprawnych. To błąd. Na szkoleniu zweryfikujemy i poprawimy te nieprawidłowości. Pokażemy podstawowe różnice pomiędzy tym, co obowiązywało do końca poprzedniego roku, a co musi obowiązywać w roku bieżącym. Adresaci: Skarbnicy JST, Pracownicy szkół, przedszkoli…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2019

ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW

7 stycznia 2019 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
365zł + VAT

Cel szkolenia: Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi znowelizowanymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, doskonalenia zawodowego nauczycieli, oceny pracy, wynagradzania oraz czasu pracy nauczycieli. Zdobycie wiedzy na temat zakresu kompetencji poszczególnych organów jst w procesie prowadzenia szkół i placówek oświatowych. Adresaci: Pracownicy organów prowadzących szkoły oraz placówki oświatowe, a także pracownicy zespołów ekonomiczno-administracyjnych obsługujących szkoły i placówki. Prowadzący: Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe jako pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału…

Dowiedz się więcej »

Luty 2019

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 r..

21 lutego 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
365zł (+VAT)

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw. Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r.   Korzyści dla uczestników: Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz problemów praktycznych…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2019

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018. RODO w kadrach.

18 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Szczecin, Szczecin, Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1 + Google Map
380(+VAT)

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie, jak również w JST. Informację o prowadzącym: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Prowadził szkolenia m.in. dla następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz