3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Szczecin Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2, Szczecin

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ...

950zł +VAT

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami, zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów.

Koszalin Hotel GROMADA***, ul. Zwycięstwa 20-24, Koszalin

Cel szkolenia  -przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków, poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień , które powodują kierowanie skarg oraz prawidłowe postępowanie z ...

375zł (+VAT)

Archiwum Zakładowe: rozporządzenie RODO, nowa ustawa ODO, zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.

Szczecin Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2, Szczecin

Adresaci: Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów. Prowadzący: Specjalista ds. archiwizacji i ...

zł (+VAT)390

Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego: Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera. Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę ...

do uzgodnienia

ZADANIA ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE WYNIKAJĄCE Z NOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW

Gdańsk Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71, Gdańsk, Polska

Cel szkolenia: Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi znowelizowanymi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego, doskonalenia zawodowego nauczycieli, oceny pracy, wynagradzania oraz czasu pracy nauczycieli. Zdobycie wiedzy na temat zakresu kompetencji poszczególnych organów jst w ...

365zł + VAT

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 r..

Warszawa Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10, Warszawa

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla ...

365zł (+VAT)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018. RODO w kadrach.

Szczecin Szczecin, Hotel Rycerski, ul. Potulicka 1

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie, jak również w JST. Informację o prowadzącym: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji ...

380(+VAT)

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ułatwienia dostępu