Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Wielkopolskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzną Malec tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl Pobierz formularz

Minione Wydarzenia › Wielkopolskie

Kwiecień 2019

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

10 kwietnia 2019 | 09:00 - 17:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
380(+VAT)

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »

Rola rady w zarządzaniu gminą

16 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
370zł +VAT

Cele szkolenia: Przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym): • istoty i znaczenia samorządności w Polsce; • ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; • obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa oraz zmian obowiązujących od kadencji 2018-2023; • podstaw organizacji prac rady; • relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie skierowane jest do: • Radnych gmin; • Radnych powiatów; • Sekretarzy gmin i powiatów/pracowników biura rady. Program: I. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce – wprowadzenie. •…

Dowiedz się więcej »

Warsztaty dla informatyków – Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi

26 kwietnia 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
410+Vat

Adresaci: Informatycy Osoby odpowiedzialne za administrowanie systemami informatycznymi Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności przygotowania Instrukcji Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Wdrożenie pracowników IT w System Ochrony Danych Przygotowanie pracowników IT do współtworzenia Systemu Ochrony Danych Program I Podstawowe pojęcia 1. Polityka bezpieczeństwa informacji, 2. Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, 3. Ewidencja upoważnień, 4. Upoważnienia, 5. Oświadczenie o zachowaniu poufności, 6. Analiza ryzyka i zagrożeń, 7. Kodeksy postępowania. II. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych 1. Na czym polega analiza? 2. Niezbędne…

Dowiedz się więcej »

Maj 2019

Prawo pracy i zmiany od 2019 r.

10 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
350zł +VAT

Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych.   Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr i…

Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność w spółkach. Praktyczna wiedza na temat przeciwdziałania, minimalizacji oraz unikania odpowiedzialności związanej z zarządzaniem spółką.

13 maja 2019 | 10:00 - 16:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
390zł +VAT

Kierujesz spółką? Jesteś wspólnikiem, a może członkiem rady nadzorczej? Czy zdajesz sobie sprawę z ciążącej na Tobie odpowiedzialności? Czy wiesz, jak ją zminimalizować i jak bronić się w sądzie, przed prokuratorem albo na zgromadzeniu wspólników? Czy wiesz, że nawet sąd rejestrowy może nałożyć na zarząd albo wspólników grzywnę, a członkowie zarządu spółki akcyjnej niekiedy również odpowiadają za jej zobowiązania? Nieraz jeden błąd może przesądzić o negatywnych konsekwencjach dla spółki oraz osób ją reprezentujących. Optymalizacja zarządzania ryzykiem w spółce może ograniczyć…

Dowiedz się więcej »

Formy organizacji dowozu dzieci do szkół – na tle planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym

16 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
370zł +VAT

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie związanym z organizacją dowozu dzieci do szkół i przedszkoli jak  a w szczególności  omówienie planowanych zmian w ustawie o publicznych transporcie zbiorowym, Adresatami są pracownicy gmin lub gminnych jednostek obsługujących jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola) odpowiedzialni za organizację dowozu dzieci do szkół i przedszkoli. Prowadzący: adwokat, doktor nauk prawnych, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej; specjalista w dziedzinie prawa transportowego, spedycyjnego oraz z zakresu dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie; ekspert Polskiej Izby Spedycji i…

Dowiedz się więcej »

ORGANIZACJA PRACY BIUR RAD I ZARZĄDÓW. PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ ORAZ SKUTECZNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM I PRZEWODNICZĄCYM RADY.

17 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, Centrum ADAMS, ul. Matejki 62
Poznań, Polska
+ Google Map
380zł (+VAT)

Cel szkolenia: • omówienie statutu rady, zadań i organizacji pracy; • zapoznanie uczestników szkolenia, jak prawidłowo powinna wyglądać sesja rady, czy posiedzenia komisji; • przekazanie wiedzy nt. statusu prawnego i zadań przewodniczącego komisji oraz przewodniczącego rady; • omówienie organizacji pracy biura rady/zarządów z radnymi; • praktyczne omówienie występujących problemów w funkcjonowaniu rady i jej organów oraz biura rady. Szkolenie skierowane jest do: • pracowników biura rady i zarządów; • przewodniczących rad oraz komisji; • radnych. Program: 1. Statut, jako podstawa…

Dowiedz się więcej »

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

24 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
375zł +VAT

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych

28 maja 2019 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
395zł (+VAT)

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie: 1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych . 2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.   II. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie 1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt 2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC) 3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną 4. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego 5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych 6. Opisywanie teczek 7. Sporządzanie ewidencji.   III. Instrukcja archiwalna: 1. Organizacja i zadania archiwum…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2019

RODO – ważne zmiany dla sektora publicznego

26 czerwca 2019 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
410zł +VAT

5 maja 2019 roku weszły w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, w tym kilkadziesiąt stosowanych w codziennej pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie pomaga usystematyzować oraz wdrożyć niezbędne zmiany i w konsekwencji uniknąć wysokich kar za niewłaściwe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników samorządowych, którzy w swojej codziennej pracy stosują ustawy objęte programem szkolenia. Opis szkolenia: 1. Ochrona danych osobowych – zmiany w ustawie 2. Postępowanie 2.1.…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz