Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Warmińsko-Mazurskie

Wydarzenia List Navigation

Marzec 2018
375zł (+VAT)

Prawo pracy 2018 – wykładnia obowiązujących przepisów oraz nadchodzące zmiany. Zmiany dotyczące RODO w procesie rekrutacji.

Marzec 16 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
kodeks1

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami. Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi…

Dowiedz się więcej »
Kwiecień 2018
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Kwiecień 9 | 08:00 - 16:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
365zł + VAT

Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce

Kwiecień 23 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Celem szkolenia jest przygotowanie zamawiających do zmian ustawy PZP, które wprowadzają obowiązek porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chodzi o nabycie praktycznych umiejętności przydatnych zarówno przy dostosowaniu SIWZ do nowych przepisów, jak przy dokonywania oceny ofert składanych elektronicznie. Adresaci - Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Prowadzący -  Radca prawny z dwudziestoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa obowiązujących od 1 czerwca 2017r.

Kwiecień 26 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
city-1284345_640

Adresaci: Pracownicy Urzędów Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową o ile są upoważnieni do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Materiały przekazywane uczestnikom zawierają akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych. Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony trener. Program: 1. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem zmian w kpa, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych: -    właściwość rzeczowa…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Praktyczne korzystanie z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA – z omówieniem zmian do KPA wprowadzonych od 1 czerwca 2017 r. oraz zasad prowadzenia postępowań w formie elektronicznej

Kwiecień 26 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
images

Czemu służy szkolenie? Szkolenie ma charakter głównie praktyczny – służy wyjaśnieniu najczęstszych wątpliwości interpretacyjnych z zakresu KPA, aktów wykonawczych do KPA. W jego trakcie omówione zostaną zagadnienia związane z interpretacją przepisów prawnych w świetle wiodącej linii orzecznictwa administracyjnego, doktryny. Szczegółowo omówiona zostanie nowelizacja przepisów KPA, obowiązująca od 1 czerwca 2017 r.  Co otrzymują uczestnicy? – materiał tekstowy w formie papierowej – analiza porównawcza przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wraz z komentarzami do poszczególnych instytucji (Kodeks wraz z komentarzami i zaznaczeniem zmian przepisów wprowadzonych do…

Dowiedz się więcej »
450zł + VAT

RODO – praktyczna pomoc we wdrożeniu. Wskazówki dla Inspektora.

Kwiecień 30 | 09:00 - 16:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
security-1202344_640

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Podczas szkolenia zostaną przekazane praktyczne wskazówki dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Prowadzący: Dr STEFAN SZYSZKO Absolwent Liceum Gottwalda (ob. Staszica) w Warszawie (pierwszy w Polsce eksperymentalny tok z matematyczną specjalizacją, 1967-71). Magisterium na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, specjalizacja w automatyce i metrologii, 1976. Doktorat na tym Wydziale,1982. Pracownik Instytutu Automatyki i Robotyki PW (1976-88). W trakcie pracy na Politechnice…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji w organach administracji publicznej – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018 r., wprowadzonych najnowszą nowelizacją do ustaw samorządowych.

Kwiecień 30 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
images

CEL SZKOLENIA: Podstawowym celem tego szkolenia jest wyjaśnienie istoty postępowania skargowo – wnioskowego oraz postępowania w sprawach dotyczących petycji, podstaw ich stosowania, relacji tych postępowań do postępowań odrębnych, szczegółowe objaśnienie trybu postępowania, dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków, trybu postępowania z petycjami oraz przybliżenie instytucji ogólnego postępowania administracyjnego, które znajdują zastosowanie w sprawach skarg i wniosków. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione różnice pomiędzy skargą rozpatrywaną w trybie działu VIII KPA, a skargą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego. Prowadzący: Trener z bogatym doświadczeniem…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
375zł (+VAT)

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Maj 30 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
euro-870756_640

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi. Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
355zł + VAT

Problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin z uwzględnieniem zmian Kodeksu postępowania administracyjnego

Czerwiec 7 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
city-1284345_640

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym. Cel: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz orzecznictwem dot. podziałów nieruchomości. Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania prowadzącemu, który także przedstawia praktyczne zagadnienia do rozwiązania. Na szkoleniu poruszane będą problemy zarówno wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia, którzy stawiają pierwsze kroki w temacie podziałów nieruchomości będą mogli…

Dowiedz się więcej »
420zł + VAT

Ochrona danych osobowych. Zadania i wypełnianie funkcji ABI (nowego IOD). Przygotowanie do RODO – zmiany jakie czekają nas po 25 maja 2018 r.

Czerwiec 11 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
abi

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Jego celem jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu ochrony danych osobowych, w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie w czasie pełnienia obowiązków na ww. stanowisku.…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events