Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku ? Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego – zezwolenia od A do Z. Aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu i przedsiębiorcy. Jak reagować na sygnały o naruszeniu zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży? Konstytucja biznesu – jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje.

Kielce Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej), Kielce

Adresaci: Pracownicy samorządowi zajmujący się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przewodniczący i członkowie miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy gminni do spraw profilaktyki alkoholowej, strażnicy miejscy, pracownicy Urzędu ...

355zł + VAT

Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego: Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera. Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę ...

do uzgodnienia

Praktyczne stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów w sprawie skarg i wniosków

Kielce Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej), Kielce

Jak unikać  błędów przy  wydawaniu decyzji administracyjnych oraz  załatwianiu skarg i wniosków 1.Znaczenie  zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem   –  czynnego udziału strony   –  informowania o ...

370zł (+VAT)

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 r..

Warszawa Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10, Warszawa

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla ...

365zł (+VAT)

Profesjonalny sekretariat – organizacja i funkcjonowanie

Kielce Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej), Kielce

Adresaci– osoby prowadzące sekretariaty w urzędach, firmach, zakładach  użyteczności publicznej,gminnych,powiatowych i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,pracownicy biur obsługi interesantów oraz inne zainteresowane osoby Cel – przedstawienie  właściwego sposobu zorganizowania i podniesienie poziomu ...

385zł + VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Kielce Kielce, Becher Platinum - piętro I Al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej), Kielce

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym ...

980zł (+VAT)

VAT w transporcie i spedycji i zmiany VAT w 2019 r.

Kielce Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, Kielce

Cele szkolenia: W szkoleniu przedstawione zostaną zasady rozliczenia w zakresie podatku VAT świadczenia oraz importu usług transportowych i spedycyjnych. Szkolenie ma celu przedstawianie zasad rozliczania podatku VAT z tytułu świadczenia oraz ...

440zł + VAT

Ustrukturyzowane faktury w zamówieniach publicznych po zmianie przepisów

Kielce Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, Kielce

Cele szkolenia: 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy regulujące zasady wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych. W niniejszym szkoleniu przedstawione zostaną przesłanki do wystawienia faktury elektronicznej. Omówione ...

410zł +VAT

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ułatwienia dostępu