Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Śląskie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
375zł (+VAT)

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Kwiecień 13 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Celem szkolenia omówienie zagadnień dotyczących zbliżającej się elektronizacji zamówień publicznych, która nastąpi w październiku 2018 r. w trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają pakiet informacji teoretycznych oraz praktycznych dotyczących zasad procedowania zamówień w formule pełnej elektronizacji. Grupa Docelowa: Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Korzyści: Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące…

Dowiedz się więcej »
420zł +VAT

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

Kwiecień 23 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
building-2762237_640

Do kogo skierowane? Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do starostów oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Przy realizacji tych inwestycji bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Kwiecień 23 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

BŁĘDY, UCHYBIENIA i NIEPRAWIDŁOWOŚCI w stosowaniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
Buch Recht Paragraphen Zeichen Illustration

Zmiany KPA oraz wejście w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych nie zawsze powodowały prawidłowe ich stosowanie przez pracowników samorządowych o czym świadczą ustalenia prowadzonych kontroli wewnętrznych, kontroli nadzoru Wojewody, Najwyższej Izby Kontroli a także uchylane decyzje administracyjne. Dokumentacja prowadzonych spraw administracyjnych nie zawsze odpowiada obowiązującym przepisom. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Teresa Kustra prawnik, praktyka z zakresu prawa administracyjnego,…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Arkusz organizacyjny a nowelizacja Karty Nauczyciela – zmiany w szkolnym prawie na rok szkolny 2018/2019

Kwiecień 24 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
szkola

Adresaci Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących i dotujących (JST). Korzyści z udziału Uczestnicy szkolenia otrzymają zastrzyk wiedzy na temat podstaw prawnych planowania organizacji pracy przedszkola/szkoły, zasad tworzenia arkuszy organizacyjnych oraz zmian w karcie nauczyciela. Cele Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych tworzenia arkusza organizacji przedszkola/szkoły na rok szkolny 2018/2019. Nabycie umiejętności oceny zawartości arkusza organizacji w kontekście statutowych zadań przedszkola/szkoły oraz szkolnych planów nauczania. Zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w Karcie Nauczyciela w roku szkolnym 2018/2019.…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
365zł + VAT

Najnowsze przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązujące od 9 marca 2018 roku i Konstytucja dla przedsiębiorców – jak skutecznie wprowadzić w życie nowe regulacje – procedura uchwalania nowych przepisów prawa miejscowego

Maj 25 | 08:00 - 17:00
Częstochowa, Cosinus Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14, + Google Map
wineglass-553467_640

Aktualne problemy w praktyce organu – wydawanie różnych zezwoleń w nowym stanie prawnym. Adresaci: Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących samorządy. Prowadzący: Magister prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych, szczególnie z zakresu ustawy o wychowaniu…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Naliczanie wynagrodzeń w praktyce

Maj 30 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
euro-870756_640

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi. Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
375zł (+VAT)

Split payment (podzielona płatność) i zasady zapłat

Czerwiec 22 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
euro-870756_640

Cel szkolenia Zapoznanie się z nowymi zasadami ustalania i funkcjonowania zasad płatności za transakcje handlowe z uwzględnieniem zmian planowanych od 2018 r. Przedstawienie uregulowań związanych z różnymi sposobami zapłat i rozliczaniem takich płatności. Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych, podatkowych i technicznych ustalania split payment i zasad płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: „od ogółu do szczegółu” Na szkoleniu omówione będą także zasady wysyłania JPK od 1 lipca 2018. Korzyści dla uczestników Zdobycie teoretycznej i…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Kwalifikowalność wydatków oraz rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków UE

Czerwiec 27 | 10:00 - 16:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
Laundry money

Kto będzie prowadzącym szkolenie? Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach…

Dowiedz się więcej »
Lipiec 2018
370zł (+VAT)

Split payment (podzielona płatność), zasady zapłat i JPK

Lipiec 11 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
3213233094_603e19a19b_z

Prowadzący szkolenie: Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Cel szkolenia Zapoznanie się z nowymi zasadami ustalania i funkcjonowania zasad płatności za transakcje handlowe z uwzględnieniem zmian planowanych od 2018 r.…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events