Ładowanie Wydarzenia

Minione Wydarzenia › Śląskie

Wydarzenia Search and Views Navigation

Wydarzenie Views Navigation

 Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.
W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzną Malec tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl Pobierz formularz

Minione Wydarzenia › Śląskie

Listopad 2018

SZKOLENIE DWUDNIOWE! Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE. Kwalifikowalność wydatków, zmiany w projekcie, udzielanie zamówień publicznych poza ustawą PZP, sporządzanie wniosku o płatność, utrzymanie trwałości projektu.

26 listopada 2018 | 10:00 - 27 listopada 2018 | 15:00
Katowice, Centrum Biurowo-Szkoleniowe Moniuszki 7, ul. Moniuszki 7
Katowice,
+ Google Map
750zł (+VAT)

Cel szkolenia Uczestnicy poznają wytyczne i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych dla podmiotów niestosujących ustawy PZP oraz dla zamówień poniżej progu 30 tys. euro. Uczestnicy szkolenia poznają zasady nakładania korekt finansowych ze względu na rodzaj i skalę popełnianych błędów w udzielonych zamówieniach. Warsztaty i ćwiczenia dotyczące prawidłowego konstruowania zapytań ofertowych pozwolą na zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania zamówień i uniknięcie błędów mogących skutkować niekwalifikowalnością kosztów. Uczestnicy podczas szkolenia będą pracować na konkretnych przykładach zamówień i…

Dowiedz się więcej »

Umowy o roboty budowlane

28 listopada 2018 | 09:30 - 15:00
Kraków, Centrum Szkoleń, ul. Stradomska 1
Kraków,
+ Google Map
460(+VAT)

Do kogo skierowane jest szkolenie? firmy budowlane, jednostki samorządów terytorialnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy   Metody szkoleniowe: – praca z dokumentem ( analiza pełnomocnictwa, odpisu z KRS), – analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych, – dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,  – rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów, – wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).   Kto będzie prowadzącym szkolenie? Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WEJŚCIU RODO 2018 „Od rekrutacji do zwolnienia”

6 grudnia 2018 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
420(+VAT)

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie, jak również w JST. Prowadzący: Certyfikowany trener biznesu. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2019

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

4 stycznia 2019 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
355(+VAT)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »

Luty 2019

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 r..

21 lutego 2019 | 10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
365zł (+VAT)

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw. Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r.   Korzyści dla uczestników: Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz problemów praktycznych…

Dowiedz się więcej »

Marzec 2019

Podsumowanie zmian w prawie pracy 2018/2019

20 marca 2019 | 10:00 - 15:00
Częstochowa, Cosinus Częstochowa, Żwirki i Wigury 6/14, + Google Map
340(+VAT)

Jaki jest cel szkolenia? Celem szkolenia jest omówienie zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i praktyczne wskazanie, jak akta te powinny być prowadzone oraz jakie dodatkowe obowiązki zostały nałożone na działy kadr od 1 stycznia 2019 r. W ramach szkolenia zostaną wskazane dopuszczalne formy przechowywania akt osobowych oraz możliwości zmian pomiędzy tymi formami. Podczas szkolenia zostanie również przedstawiony tok postępowania z aktami w okresach przejściowych.   Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do Dyrektorów Personalnych, Kierowników działów kadr i…

Dowiedz się więcej »

Kwiecień 2019

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

16 kwietnia 2019 | 09:00 - 17:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
380(+VAT)

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »

Maj 2019

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

20 maja 2019 | 09:00 - 22 maja 2019 | 16:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
990zł (+VAT)

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »

Prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce – warsztaty archiwistyczne

23 maja 2019 | 10:00 - 16:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
395+Vat

Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: Studia wstępne; Rozpoznanie przynależności zespołowej; Segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie przeterminowanej dokumentacji archiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, wydzielenie materiałów archiwalnych, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej), opracowanie krótkiego rysu historycznego jednostki organizacyjnej. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.   Ćwiczenia: Wypełnianie spisu spraw; Opisywanie teczek aktowych; Uzupełnianie opisów Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych (…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2019

RODO – ważne zmiany dla sektora publicznego

27 czerwca 2019 | 10:00 - 15:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
410zł +VAT

Już 05 maja 2019 roku wchodzą w życie przepisy dostosowujące ustawodawstwo krajowe do RODO. Ustawa ta zmienia ponad 160 innych ustaw, w tym kilkadziesiąt stosowanych w codziennej pracy przez jednostki samorządu terytorialnego. Szkolenie pomaga usystematyzować oraz wdrożyć niezbędne zmiany i w konsekwencji uniknąć wysokich kar za niewłaściwe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników samorządowych, którzy w swojej codziennej pracy stosują ustawy objęte programem szkolenia. Opis szkolenia: 1. Ochrona danych osobowych – zmiany w ustawie…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz