Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
355zł +VAT

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Kwiecień 9 | 10:00 - 15:00
Gdynia, Biurowiec AKWARIUM, ul. Czechosłowacka 3 Gdynia
Gdynia,
+ Google Map
5637077256_7c2d3c7694_z

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z dokumentacją w systemie EZD według aktualnych przepisów prawnych. Zapoznanie uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów, instrukcją kancelaryjną. Do kogo skierowane jest szkolenie? Zajęcia skierowane są przede wszystkim do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia,…

Dowiedz się więcej »
900zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Kwiecień 11 | 09:00 - Kwiecień 13 | 17:00
Gdynia, Biurowiec AKWARIUM, ul. Czechosłowacka 3 Gdynia
Gdynia,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Standard szkolenia…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Kwiecień 13 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Realizacja i finansowanie zadań samorządu wynikających z rządowego programu „Za życiem”

Kwiecień 13 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Gryf, ul. Jana z Kolna 22/26
Gdańsk,
+ Google Map
asystent

Słowem wstępu: Bieżący rok przynosi Państwu sporo zmian w lokalnej polityce społecznej, mających wpływ na organizację jednostek pomocy społecznej i sposób realizacji dotychczasowych zadań. Jednym z nowych zadań jest organizacja systemu wsparcia dla osób i rodzin, w których może wystąpić lub już występuje problem niepełnosprawności lub ciężkiej choroby dzieci. Zadania w tym obszarze obejmują wiele sfer działania, ale nie są zapisane w ustawach stosowanych w codziennej praktyce jednostek pomocy społecznej ( w tym w ustawie o pomocy społecznej). Jednostki pomocy…

Dowiedz się więcej »
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018r.

Kwiecień 20 | 08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas  8-godzinnego szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »
420zł

Ochrona danych osobowych w praktyce – najnowsze rozwiązania i znowelizowane przepisy

Kwiecień 23 | 10:00 - 15:00
Gdynia, Biurowiec AKWARIUM, ul. Czechosłowacka 3 Gdynia
Gdynia,
+ Google Map
sure-538715_640

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem…

Dowiedz się więcej »
420zł (+VAT)

Ochrona danych osobowych – zadania i wypełnianie funkcji ABI (nowego IODO). Przygotowanie do RODO – zmiany jakie czekają nas po 25 maja 2018 r.

Kwiecień 27 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
sure-1435364_640

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie skierowane jest do osób, które mają pełnić funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Jego celem jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników z zakresu ochrony danych osobowych, w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie w czasie pełnienia…

Dowiedz się więcej »
395zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Kwiecień 30 | 08:00 - 16:00
Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas 8-godzinnego szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
395zł + VAT

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Czerwiec 5 | 08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
young-2846150_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »
355zł (+VAT)

NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI zwykłych i celu publicznego. PLANOWANE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO I USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Czerwiec 11 | 10:00 - 15:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, ul. Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, Polska
+ Google Map
construction-2578410_640

Adresatami szkolenia są: pracownicy urzędów gmin oraz starostw i urzędów wojewódzkich prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt) oraz o pozwoleniu na budowę; inwestorzy realizujący zamierzenia budowlane zwykłe oraz celu publicznego. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie: jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy prowadzenia inwestycji po 1 czerwca 2017r. w świetle znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z uwzględnieniem zmian ustaw mających na celu uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego? Uczestnicy otrzymają…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events